Ktl-icon-tai-lieu

kết nối điện thoại iphone với máy tính của bạn để tải dữ liệu

Được đăng lên bởi tienkaka
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Với iTunes, bạn chỉ có thể đồng bộ (chép file) một chiều từ máy tính sang iPhone
mà thôi. Dưới đây là các bước cơ bản để bạn chuyển audio và video từ máy vi tính
sang iPhone bằng iTunes 8.
1. Bạn kích hoạt iTunes và kết nối máy tính với iPhone bằng cáp USB (đi kèm
iPhone). iTunes sẽ tự phát hiện iPhone và liệt kê ở cột bên trái của chương trình.
Chú ý: iPhone sẽ được sạc pin trong suốt thời gian kết nối với máy tính.
2. Bạn mở menu File, chọn Add files (hay folder) to Library và chọn file hay thư
mục nhạc (Music), phim (Movies) để đưa vào thư viện (Library) của iTunes. Chỉ
những file/thư mục có trong thư viện này mới được chuyển qua iPhone.
3. Bạn bấm chọn iPhone trong phần Device rồi chọn thẻ Music. Trong thẻ này, bạn
đánh dấu chọn Sync Music rồi chọn All song and playlists để chép toàn bộ file
nhạc và playlist có trong thư viện hay chọn Selected playlist rồi đánh dấu chọn các
playlist được liệt kê trong khung dưới để iTunes chỉ chép các file nhạc trong
playlist được chọn vào iPhone.

4. Tiếp tục chọn thẻ Video rồi đánh dấu chọn mục Sync movies, sau đó đánh dấu
chọn các file video (có trong thư viện) được liệt kê trong khung bên dưới để chép
vào iPhone.
5. Cuối cùng, bạn bấm nút Sync để iTunes tiến hành chép file sang iPhone.
Chú ý: Nếu bạn kết nối iPhone đã được đồng bộ (Sync) dữ liệu (nhạc, phim…)
bằng iTunes trên máy khác vào iTunes trên máy bạn và đồng bộ lần nữa, tất cả dữ
liệu cũ trên iPhone sẽ bị xóa vì chúng không có trong thư viện của iTunes trên máy
bạn.
Khi cần xóa file nhạc, phim trên iPhone, bạn chỉ cần xóa dấu chọn của chúng trong
iTunes rồi đồng bộ lại.

...
Với iTunes, bạn chỉ có thể đồng bộ (chép file) một chiều từ máy tính sang iPhone
mà thôi. Dưới đây là các bước cơ bản để bạn chuyển audio và video từ máy vi tính
sang iPhone bằng iTunes 8.
1. Bạn kích hoạt iTunes và kết nối máy tính với iPhone bằng cáp USB (đi kèm
iPhone). iTunes sẽ tự phát hiện iPhone và liệt kê ở cột bên trái của chương trình.
Chú ý: iPhone sẽ được sạc pin trong suốt thời gian kết nối với máy tính.
2. Bạn mở menu File, chọn Add files (hay folder) to Library và chọn file hay thư
mục nhạc (Music), phim (Movies) để đưa vào thư viện (Library) của iTunes. Chỉ
những file/thư mục có trong thư viện này mới được chuyển qua iPhone.
3. Bạn bấm chọn iPhone trong phần Device rồi chọn thẻ Music. Trong thẻ này, bạn
đánh dấu chọn Sync Music rồi chọn All song and playlists để chép toàn bộ file
nhạc và playlist có trong thư viện hay chọn Selected playlist rồi đánh dấu chọn các
playlist được liệt kê trong khung dưới để iTunes chỉ chép các file nhạc trong
playlist được chọn vào iPhone.
http://www.mediazone.vn/home/images/.../60/lehoan.jpg
4. Tiếp tục chọn thẻ Video rồi đánh dấu chọn mục Sync movies, sau đó đánh dấu
chọn các file video (có trong thư viện) được liệt kê trong khung bên dưới để chép
vào iPhone.
5. Cuối cùng, bạn bấm nút Sync để iTunes tiến hành chép file sang iPhone.
Chú ý: Nếu bạn kết nối iPhone đã được đồng bộ (Sync) dữ liệu (nhạc, phim…)
bằng iTunes trên máy khác vào iTunes trên máy bạn và đồng bộ lần nữa, tất cả dữ
liệu cũ trên iPhone sẽ bị xóa vì chúng không có trong thư viện của iTunes trên máy
bạn.
Khi cần xóa file nhạc, phim trên iPhone, bạn chỉ cần xóa dấu chọn của chúng trong
iTunes rồi đồng bộ lại.
kết nối điện thoại iphone với máy tính của bạn để tải dữ liệu - Người đăng: tienkaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kết nối điện thoại iphone với máy tính của bạn để tải dữ liệu 9 10 469