Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát hệ thống điiều hòa trên xe toyota hilux 3.0

Được đăng lên bởi trangio-12c4lt
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2161 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thiết kế hệ thống điều hòa trên xe bán tải 5 chỗ-1,85 tấn

LỜI NÓI ĐẦU
Sự phát triển của nền công nghiệp ô tô ở mỗi quốc gia là một trong những
điều kiện cơ bản để đánh giá tình hình phát triển của đất nước đó. Tại Việt Nam
chúng ta đây là một ngành mới bắt đầu phát triển trong những năm gần đây, tuy
nhiên nó diễn ra rất mạnh mẽ và đòi hỏi những kiến thức của hầu hết các ngành
khoa học.
Đối với mỗi sinh viên kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp đóng vai trò rất quan trọng,
nó không đơn thuần là một bài kiểm tra cuối khóa học mà nó còn là sự tổng hợp và
khái quát lại tất cả những kiến thức đã học, từ những kiến thức cơ sở đến kiến thức
chuyên ngành. Em nhận được đề tài tốt nghiệp là: “Thiết kế hệ thống điều hòa trên
xe bán tải 5 chỗ-1,85 tấn”.
Ngoài vấn đề giải quyết cho con người về phương tiện đi lại, vận chuyển
hành khách, hàng hóa phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, thì tiện nghi trên xe ngày
càng được yêu cầu khắt khe hơn, nhằm tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Tìm
hiểu đề tài về điều hòa không khí trên xe, giúp em hiểu rỏ thêm về nguyên lý hoạt
động của hệ thống điều hòa trên ôtô nói riêng và về kỹ thuật điện lạnh nói chung, từ
đó phân tích tìm hiểu thêm về kết cấu và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống
điều hòa không khí trên ôtô. Từ đó giúp ta biết được những hư hỏng thường gặp của
hệ thống điều hòa để đưa ra cách sử dụng hợp lý khi vận hành xe.
Do kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, tài liệu tham khảo
còn ít và điều kiện thời gian không cho phép nên đồ án tốt nghiệp của em không
tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô giáo trong bộ môn chỉ bảo để đồ
án của em được hoàn thiện hơn
Cuối cùng em xin cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Việt Hải, các thầy
cô giáo trong khoa Cơ Khí Giao Thông cùng tất cả các bạn sinh viên đã giúp em
hoàn thành đồ án này.
Đà nẵng ngày 12 tháng 6 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Lê Trường Sơn
1

Thiết kế hệ thống điều hòa trên xe bán tải 5 chỗ-1,85 tấn
1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
1.1. MỤC ĐÍCH
Môi trường không khí xung quanh chúng ta có tác động rất lớn trực tiếp đến
đời sống con người và các hoạt động khác của chúng ta. Khi cuộc sống con người
đã được nâng cao thì nhu cầu về việc tạo ra môi trường nhân tạo phục vụ cuộc sống
và mọi hoạt động của con người trở nên vô cùng cần thiết.
Môi trường không khí tác động lên con người...

LI NI ĐU
!"#$%"%%&'()*'+,-
.#//"#$0123456'
789)*'+*'1:;"#,-<';899
2=>'4'?@*A-B$;*
,C3
D@1'E@FGH"2@(C
2%.;)*'+*#'2C'*2)*E!IJ"@*
()4-BKCL-B.E&B
9*3M'G0J*")*NO
P3
6,*@(9,,0Q@"0.)4@G9#
**2"R@R,(=8/*9
*0J9;:.S'4,E!,',0QET=R3/'
#*@%U7"'#A'@9)V,4
+$%%2@*@FG)42L
2"8U/'#'@@*,4+$+"G,
%U%%3L27"0J-0A0QW"$
#0ET=RJ")V@G*3
X,B4'0*)',
U@*Q%,"Y"H"$'%
A-E2U',;9%,,+'%Z,#H
$'0J,*.
[\''.;9,01=]Nguyễn Việt Hải;9
%,,,[.^U_,%\4E@K7"'
,**H*93
D*`*9ab<'aca
Sinh viên thực hiện
Lê Trường Sơn
khảo sát hệ thống điiều hòa trên xe toyota hilux 3.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khảo sát hệ thống điiều hòa trên xe toyota hilux 3.0 - Người đăng: trangio-12c4lt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
khảo sát hệ thống điiều hòa trên xe toyota hilux 3.0 9 10 80