Ktl-icon-tai-lieu

Khóa Luận QTKD

Được đăng lên bởi tunglamtp1993
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 2252 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa Luận Tốt nghiệp

Viện Kinh Tế Và Quản Lý

MỤC LỤC

Trịnh Thị Huyền

MSSV: 20114099

Trang 1

Khóa Luận Tốt nghiệp

Viện Kinh Tế Và Quản Lý

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Trịnh Thị Huyền

MSSV: 20114099

Trang 2

Khóa Luận Tốt nghiệp

Viện Kinh Tế Và Quản Lý

DANH MỤC HÌNH VẼ

Trịnh Thị Huyền

MSSV: 20114099

Trang 3

Khóa Luận Tốt nghiệp

Viện Kinh Tế Và Quản Lý

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên viết tắt
TM
B.P
BP
KH
DV
TNHH
CP
EFA

Trịnh Thị Huyền

Tên đầy đủ
Thương Mại
Bộ Phận
Biện Pháp
Khách Hàng
Dịch Vụ
Trách Nhiệm Hữu Hạn
Cổ Phần
Exploration Factor Analysis

MSSV: 20114099

Trang 4

Khóa Luận Tốt nghiệp

Viện Kinh Tế Và Quản Lý

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.

Trong xu hướng cạnh tranh ngày càng phức tạp của thị trường kinh doanh nói
chung và ngành xây dựng nói riêng, các nhà quản lý luôn luôn phải tìm cách nâng
cao chất lượng dịch vụ của mình nhằm tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trước đối thủ,
qua đó tạo dựng lòng trung thành của khách hàng. Nghiên cứu về sự hài lòng của
khách hàng nhằm đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán
hàng của Công ty TNHH Thương Mại Việt Trung. Từ đó, kết quả nghiên cứu từ
phần mềm SPSS sẽ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt được hiện trạng
chất lượng dịch vụ bán hàng và đưa ra các giải pháp cạnh tranh thích hợp. Vậy nên
việc lựa chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán
hàng của Công ty TNHH Thương Mại Việt Trung” là cần thiết cho sự phát triển
toàn diện của doanh nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Mục đích nghiên cứu: hệ thống hóa lý thuyết về chất lượng, chất lượng dịch
vụ bán hàng, trên cơ sở đó phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ bán hàng của
Công ty TNHH Thương Mại Việt Trung và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng dịch vụ bán hàng cho Công ty TNHH Thương Mại Việt Trung.
Đối tượng nghiên cứu: sự hài lòng của nhóm khách hàng doanh nghiệp/đại lý
cấp dưới của Công ty Việt Trung.
Phạm vi nghiên cứu:
+ Thời gian: 3 tuần
+ Không gian: nhóm khách hàng doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương
Mại Việt Trung.
3. Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp khảo sát thực tế: qua thời gian thực tập và làm việc tại Công ty
TNHH Thương Mại Việt Trung, tác giả đã tiếp xúc với các sản phẩm và dịch vụ mà
Công ty cung cấp cho khách hàng. Từ đó, tác giả nắm được thực trạng hệ thống
cung cấp dịch vụ bán hàng, cũng như tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng và xu

Trịnh Thị Huyền

MSSV: 20114099

Trang 5

Khóa Luận Tốt nghiệp

Viện Kinh Tế V...
Khóa Luận Tốt nghiệp Viện Kinh Tế Và Quản Lý
MỤC LỤC
Trịnh Thị Huyền MSSV: 20114099 Trang 1
Khóa Luận QTKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa Luận QTKD - Người đăng: tunglamtp1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Khóa Luận QTKD 9 10 179