Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của siêu thị Co.opmart

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI
LỚP: MK 091

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRỰC

TUYẾN CỦA SIÊU THỊ CO.OPMART

Giảng viên: Trương Quang Cẩm
Phần dành riêng Khoa :
Ngày nộp báo cáo: 20/12/2012
Người nhận báo cáo: (ký tên và ghi rõ họ tên)

__

12/2012

Đề tài: Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của siêu thị Co.opmart

i

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

TRÍCH YẾU
Sau ba năm học tập tại giảng đường đại học cùng sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình từ
các thầy cô, tôi đã trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản trong công việc và
cuộc sống. Tuy nhiên, lý thuyết chỉ là một trong hai yếu tố cấu thành nên nền tảng kiến
thức vững chắc cho một sinh viên. Để có thể củng cố và đưa những kiến thức đó và
thực tế, sinh viên cần được trải nghiệm trong một môi trường làm việc thực thụ.
Được sự giới thiệu của nhà trường và sự đồng ý của ban giám đốc công ty
TNHH Tư Vấn Ngọc Lục Bảo, tôi đã có cơ hội thực tập tại quý công ty nhằm trau dồi
và nâng cao những kiến thức đã học, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, hòa
nhập với môi trường công sở, có cơ hội mở rộng mối quan hệ và học được cách giao
tiếp tốt hơn.

Đề tài: Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của siêu thị Co.opmart

ii

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

LỜI CẢM ƠN
Thời gian đi thực tập là một quá trình vận dụng những kỹ năng, kiến thức đã học
vào môi trường làm việc thực tế, là một giai đoạn quan trọng nhằm trang bị cho sinh
viên chúng tôi những kỹ năng quý báu trước khi bước vào đời. Trong quá trình trải
nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôi khó tránh khỏi sai sót trong lúc làm
việc, tuy nhiên Ban Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Ngọc Lục Bảo đã tạo mọi điều
kiện thuận lợi giúp tôi học hỏi, làm quen được với những hoạt động thực tiễn của công
ty.
Để hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập nhận thức này, tôi xin chân thành cảm ơn
các thầy cô trường Đại học Hoa Sen đã trang bị cho tôi những kiến thức, kỹ năng cần
thiết cũng như tạo cơ hội cho tôi được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Xin
chân thành cảm ơn thầy Trương Quang Cẩm đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong thời gian
thực tập vừa qua.
Xin cảm ơn Ban Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Ngọc Lục Bảo đã đồng ý cho
tôi thực tập tại công ty trong gần 4 tháng qua. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
chị Vũ Ngọc Minh Tuyền – người hướng dẫn tôi mọi công việc tại công ty, các anh chị
trong bộ phận khách hàng (Account...
Đề tài: Dịch vụ chăm sóc khách ng trực tuyến của siêu thị Co.opmart
i
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI
LỚP: MK 091
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
DỊCH VỤ CHĂM C KHÁCH HÀNG TRC
TUYẾN CỦA SIÊU THỊ CO.OPMART
Giảng viên: Trương Quang Cẩm
Phần dành riêng Khoa :
Ngày nộp báo cáo: 20/12/2012
Người nhận báo o: (ký n và ghi họ tên)
__
12/2012
Khóa luận tốt nghiệp Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của siêu thị Co.opmart - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của siêu thị Co.opmart - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của siêu thị Co.opmart 9 10 404