Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật nghiêp vụ

Được đăng lên bởi Thần Đèn Đất Bắc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: Các phương pháp giao dịch trong buôn bán quốc tế
Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Phân tích các bước thực hiện một giao dịch mua bán hàng hóa thông
thường. Có phải giao dịch nào cũng phải thực hiện đầy đủ các bước hay không?
Theo em đâu là bước quan trọng nhất?
Trả lời
Một giao dịch mua bán hàng hóa thông thường gồm 6 bước:
Bước 1: Hỏi hàng (Hỏi giá) (Enquiry)
- Về phương diện pháp luật thì đây là lời đề nghị giao dịch hay nói cách khác là
đề nghị thiết lập quan hệ mua bán xuất phát từ phía người mua. Về phương diện
thương mại thì đây là việc người mua đề nghị người bán báo cho mình biết giá cả
và các điều kiện để mua hàng.
- Nội dung thư hỏi hàng có thể gồm: tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng,
thời gian giao hàng mong muốn. Để tránh mất thời gian hỏi đi hỏi lại người mua
nêu rõ những điều kiện mà mình mong muốn để làm cơ sở cho việc quy định giá:
loại tiền, thể thức thanh toán, điều kiện cơ sở giao hàng, …. Pháp luật không quy
định nội dung thư hỏi hàng, nhưng thông thường thư hỏi hàng càng chi tiết thì
càng tiết kiệm được thời gian đàm phán để ký hợp đồng về sau.
- Về mặt pháp lý hỏi hàng không ràng buộc trách nhiệm của người hỏi hàng, có
nghĩa là người hỏi hàng không có nghĩa vụ phải mua hàng. Không mua hàng
người hỏi mua không thể bị kiện hoặc bị khiếu nại. Người hỏi hàng thường hỏi
nhiều nơi nhằm nhận được nhiều bản chào hàng cạnh tranh nhau để lựa chọn bản
chào hàng thích hợp nhất. Tuy nhiên, nếu người mua hỏi hàng nhiều nơi quá sẽ
gây nên trên thị trường ảo là nhu cầu quá căng thẳng. Đó là điều không thuật lợi
cho người mua.
Bước 2: Phát giá (Chào hàng) (Offer)
Luật pháp coi đây là lời đề nghị ký kết hợp đồng xuất phát từ phát người bán,
khác với hỏi hàng chỉ là đề nghị thiết lập quan hệ mua bán.

Trong chào hàng người ta nêu rõ: tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, giá
cả, điều kiện cơ sở giao hàng, thời hạn giao hàng, điều kiện thanh toán, bao bì, ký
mã hiệu, thể thức giao hàng, .… Trường hợp hai bên đã có quan hệ mua bán với
nhau hoặc có điều kiện chung giao hàng điều chỉnh thì chào hàng có khi chỉ nêu
những nội dung cần thiết cho lần giao dịch đó như tên hàng, quy cách, phẩm chất,
số lượng, giá, thời hạn giao hàng. Những điều kiện còn lại sẽ áp dụng như những
hợp đồng đã ký trước đó hoặc theo điều kiện chung giao hàng giữa hai bên.
Trong buôn bán quốc tế (mậu dịch quốc tế) người ta phân biệt hai loại chào
hàng chính: chào hàng cố định (Firm offer) và chào hàng tự do ( Free offer):
Chào hàng cố định là việc người bán cam kết một cách dứt...
CHƯƠNG I: Các phương pháp giao dịch trong buôn bán quốc tế
Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Phân tích các bước thực hiện một giao dịch mua bán hàng hóa thông
thường. Có phải giao dịch nào cũng phải thực hiện đầy đủ các bước hay không?
Theo em đâu là bước quan trọng nhất?
Trả lời
Một giao dịch mua bán hàng hóa thông thường gồm 6 bước:
Bước 1: Hỏi hàng (Hỏi giá) (Enquiry)
- Về phương diện pháp luật thì đây là lời đề nghị giao dịch hay nói cách khác là
đề nghị thiết lập quan hệ mua bán xuất phát từ phía người mua. Về phương diện
thương mại thì đây là việc người mua đề nghị người bán báo cho mình biết giá cả
và các điều kiện để mua hàng.
- Nội dung thư hỏi hàng có thể gồm: tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng,
thời gian giao hàng mong muốn. Để tránh mất thời gian hỏi đi hỏi lại người mua
nêu rõ những điều kiện mà mình mong muốn để làm cơ sở cho việc quy định giá:
loại tiền, thể thức thanh toán, điều kiện cơ sở giao hàng, …. Pháp luật không quy
định nội dung thư hỏi hàng, nhưng thông thường thư hỏi hàng càng chi tiết thì
càng tiết kiệm được thời gian đàm phán để ký hợp đồng về sau.
- Về mặt pháp lý hỏi hàng không ràng buộc trách nhiệm của người hỏi hàng,
nghĩa là người hỏi hàng không có nghĩa vụ phải mua hàng. Không mua hàng
người hỏi mua không thể bị kiện hoặc bị khiếu nại. Người hỏi hàng thường hỏi
nhiều nơi nhằm nhận được nhiều bản chào hàng cạnh tranh nhau để lựa chọn bản
chào hàng thích hợp nhất. Tuy nhiên, nếu người mua hỏi hàng nhiều nơi quá sẽ
gây nên trên thị trường ảo là nhu cầu quá căng thẳng. Đó là điều không thuật lợi
cho người mua.
Bước 2: Phát giá (Chào hàng) (Offer)
Luật pháp coi đây là lời đề nghị ký kết hợp đồng xuất phát từ phát người bán,
khác với hỏi hàng chỉ là đề nghị thiết lập quan hệ mua bán.
Kĩ thuật nghiêp vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật nghiêp vụ - Người đăng: Thần Đèn Đất Bắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kĩ thuật nghiêp vụ 9 10 408