Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát và vai trò của kiểm soát trong quản trị

Được đăng lên bởi Văn Thùy Trang
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Mục lục

Trang

Phần mở đầu..................................................................................................4
Lời cảm ơn.................................................................................................4
Giới thiệu đề tài.........................................................................................5
Phần nội dung................................................................................................6
1. Khái niệm chức năng kiểm soát............................................................6
2. Nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát.................................................7
3. Tiến trình kiểm soát.............................................................................10
4. Các loại hình kiểm soát.......................................................................15
4.1. Kiểm soát lường trước............................................................. 16
4.2. Kiểm tra đồng thời (Kiểm soát trong khi thực hiện)................17
4.3. Kiểm tra phản hồi (Kiểm soát sau khi thực hiện)....................18
5. Các công cụ kiểm soát.........................................................................20
5.1.Ngân quỹ...................................................................................20
5.2.Kiểm tra tài chính......................................................................24
5.3.Kỹ thuật phân tích thống kê......................................................28
5.4.Các báo cáo và phân tích chuyên môn......................................29
5.5.Kiểm soát hành vi.....................................................................29
6. Vai trò của kiểm soát...........................................................................35
Phần kết luận...............................................................................................38

2

PHẦN MỞ ĐẦU
Lời cảm ơn
Trong quá trình học tập, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình
và quý bàu từ phía thầy cô. Cho nên việc nghiên cứu và học tập hết sức thuận
lợi , giúp chúng em nâng cao và hoàn thiện hơn kiến thức đã học . Nhân cơ
hội này em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến:
Ban Giám hiệu truờng đại học Công Nghiệp TP HCM, thư viện trường
đại học Công Nghiệp TP HCM . Đặc biệt em xin chân cảm ơn sự huớng dẫn
nhiệt tình của giáo viên bộ môn Quản trị học - Thầy Mai Thanh Hùng nguời đã góp phần quan trọng trong việc truyền tải những kiến thức về lý
thuyết và các kinh nghiệm thực tế môn Quản trị học.
Trong quá trình làm bài...
1
Mục lục Trang
Phần mở đầu..................................................................................................4
Lời cảm ơn.................................................................................................4
Giới thiệu đề tài.........................................................................................5
Phần nội dung................................................................................................6
1. Khái niệm chức năng kiểm soát............................................................6
2. Nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát.................................................7
3. Tiến trình kiểm soát.............................................................................10
4. Các loại hình kiểm soát.......................................................................15
4.1. Kiểm soát lường trước............................................................. 16
4.2. Kiểm tra đồng thời (Kiểm soát trong khi thực hiện)................17
4.3. Kiểm tra phản hồi (Kiểm soát sau khi thực hiện)....................18
5. Các công cụ kiểm soát.........................................................................20
5.1.Ngân quỹ...................................................................................20
5.2.Kiểm tra tài chính......................................................................24
5.3.Kỹ thuật phân tích thống kê......................................................28
5.4.Các báo cáo và phân tích chuyên môn......................................29
5.5.Kiểm soát hành vi.....................................................................29
6. Vai trò của kiểm soát...........................................................................35
Phần kết luận...............................................................................................38
Kiểm soát và vai trò của kiểm soát trong quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát và vai trò của kiểm soát trong quản trị - Người đăng: Văn Thùy Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kiểm soát và vai trò của kiểm soát trong quản trị 9 10 473