Ktl-icon-tai-lieu

Kiện chống bán phá giá

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC

2

Bán phá giá là gì?

03

“Vụ kiện” chống bán phá giá là gì?

04

Thuế chống bán phá giá là gì?

05

Vấn đề chống bán phá giá được quy định ở đâu?

06

Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá là gì?

08

Biên độ phá giá được tính như thế nào?

09

Yếu tố “thiệt hại” được xác định như thế nào?

10

Một mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu không
nhiều có thể bị kiện chống bán phá giá không?

11

Ai được quyền kiện chống bán phá giá?

13

Một vụ kiện chống bán phá giá được tiến hành
như thế nào?

15

Mức thuế chống bán phá giá được tính toán như
thế nào?

18

Thuế chống bán phá giá được áp dụng như thế nào?

19

khẩu từ nước này sang nước khác với mức giá thấp hơn

Nguy cơ hàng hoá Việt Nam bị kiện ở nước ngoài
có lớn không?

21

xuất khẩu.

Cần làm gì để phòng tránh và đối phó với các vụ
kiện chống bán phá giá ở nước ngoài?

23

Doanh nghiệp Việt Nam gặp bất lợi gì trong các
vụ kiện chống bán phá giá?

26

So với trước khi gia nhập WTO thì hiện có điểm
gì thuận lợi hơn khi hàng hoá Việt Nam bị kiện ở
nước ngoài?

28

Ở Việt Nam, vấn đề chống bán phá giá đối với
hàng hoá nước ngoài được quy định như thế nào?

29

Bán phá giá là gì?
Bán phá giá trong thương mại quốc tế có thể hiểu là
hiện tượng xảy ra khi một loại hàng hoá được xuất
giá bán của hàng hoá đó tại thị trường nội địa nước

Cụ thể, nếu một sản phẩm của nước A bán tại thị trường
nước A với giá X nhưng lại được xuất khẩu sang nước B
với giá Y (Y<X) thì sản phẩm đó được xem là bán phá giá
từ nước A sang nước B.
Trong WTO, đây được xem là “hành vi cạnh tranh không
lành mạnh” của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
đối với ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu. Và các
“vụ kiện chống bán phá giá” và tiếp đó là các biện pháp
chống bán phá giá (kết quả của các vụ kiện) là một hình
thức để hạn chế hành vi này.

3

HỘP 1 - NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA MỘT “VỤ KIỆN
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ”
Đối tượng của vụ kiện là một loại hàng hoá nhất
định nhập khẩu từ một hoặc một số nước xuất khẩu;
“Nguyên đơn” của vụ kiện là ngành sản xuất nội địa

“Vụ kiện” chống bán phá giá là gì?

nước nhập khẩu sản xuất ra sản phẩm tương tự với
sản phẩm bị cho là bán phá giá gây thiệt hại;

Đây thực chất là một quy trình Kiện - Điều tra - Kết luận

“Bị đơn” của vụ kiện là tất cả các doanh nghiệp nước

- Áp dụng biện pháp chống bán phá giá (nếu có) mà

ngoài sản xuất và xuất khẩu loại hàng hoá/sản phẩm

nước nhập khẩu tiến hành đối với một loại hàng hoá

là đối tượng của đơn kiện;

nhập khẩu từ một nước nhất định khi có những ng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiện chống bán phá giá - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiện chống bán phá giá 9 10 902