Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức thương mại điện tử

Được đăng lên bởi quan-minh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ QUỐC TẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------------

-----------

KIẾN THỨC
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TS. Nguyễn Đăng Hậu

Tháng 11/ 2004
1

KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TS. Nguyễn Đăng Hậu
Mục lục
Mục lục ........................................................................................................................... 2
Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET, WWW, TRANG WEB ............................... 3
1. Giới thiệu về Internet.......................................................................................................................................... 3
2. Giới thiệu về World Wide Web ( WWW) và trang Web.................................................................................... 5

Chương 2: KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ............................................... 6
2.1 Khái niệm ......................................................................................................................................................... 6
2.2 Các đặc trưng của Thương mại điện tử............................................................................................................. 6
2.3 Các cơ sở để phát triển TMĐT và các loại giao dịch TMĐT............................................................................ 8
2.4 Các loại hình giao dịch TMĐT......................................................................................................................... 9
2.5 Các hình thức hoạt động chủ yếu của Thương mại điện tử............................................................................. 10
2.5. Lợi ích của Thương mại điện tử .................................................................................................................... 12

Chương 3: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TMĐT..................................................... 14
3.1 Khái niệm về thị trường TMĐT ..................................................................................................................... 14
3.2 Cách thức lấy và cung cấp thông tin trên mạng.............................................................................................. 15
3.3 Những nguồn thông tin có thể tìm kiếm về những đối thủ cạnh tranh............................................................ 16
3.4 Nguồn thông tin về các thị trường nước ngoài. .............................................................................................. 16
3.5 Nghiên cứu thị trường trong TMĐT ............................................
1
VIN ĐÀO TO CÔNG NGH VÀ QUN LÝ QUC T
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
-----------------------
KIN THC
THƯƠNG MI ĐIN T
TS. Nguyn Đăng Hu
Tháng 11/ 2004
Kiến thức thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức thương mại điện tử - Người đăng: quan-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Kiến thức thương mại điện tử 9 10 550