Ktl-icon-tai-lieu

Kinh doanh ngoại hối thành công với FBS ngày 100$ .

Được đăng lên bởi nguyenthe225227
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FOREX – BINARY – HYIP
Kinh doanh ngoại hối thành công với FBS và phần mềm tín hiệu giao dịch .
Kinh doanh ngoại hối đối với Công ty FBS
I. Mở tài khoản.
Mình xin giới thiệu đến các bạn 2 loại tài khoản thông dụng cho người mới bắt đầu và vốn đầu tư không
cao.
1. Tài khoản Cent .
Lý tưởng cho người mới bắt đầu. Sau khi các bạn đăng ký với tài khoản Cent, xác nhận tài khoản sẽ nhận
được 5 $ tiền thưởng.





Số tiền đầu tư tối thiểu là $ 1
Số lượng lot là 0.01
Độ chính xác báo giá đến 5 chữ số
Thực hiện STP lệnh một cách nhanh chóng chỉ từ 0,3 giây.

Đăng ký: ==> Tài khoản Cent
2. Tài khoản Micro.
Là Toại khoản ưu thế nhất và tốt nhất (kinh nghiện bản thân). Cho phép bạn sử dụng tất cả lợi thế của
STP giao dịch cho khoản tiền gửi thấp và Lay lan cố định. Đây là tài khoản tốt.



Tiền gửi tối thiểu chỉ 5 $
Số lượng lot tối thiểu cũng là 0.01

Đăng ký: ==> Tài khoản Micro
Với tất cả các tài khoản hien thuong 100% tiền gửi.
II. Tải phần mềm giao dịch - Meta Trader
FBS Trader 4 là sàn giao dịch Lay lan rộng nhất thế giới trong kinh doanh ngoại hối, CFD, tương lai và thị
trường chứng khoán.MetaTrader 4 cho phép thực hiện các giao dịch và phân tích kỹ thuật tiên tiến làm
nhiều chỉ số và công cụ được xây dựng trong tuyến tính. Nền tảng này là thiết kế hoàn hảo cho kinh
doanh Internet và chiến lược phát triển kinh doanh của riềng bạn. sàn giao dịch FBS Trader 4 là hoàn
toàn miễn phí!
Lợi ích của phần mềm:






Thực hiện tại thị trường
Có biểu cho các khung thời gian khác nhau
Thực hiện đơn đặt chờ (Pending order)
Kinh doanh tự động.
Thông tin đăng nhập được bảo vệ

Tải xuống và đăng nhập: ==> FBS - Trader Meta 4
III. Thực hiện tiền gửi và giao dịch đầu tiên của mình.

MY BLOG : CHUATUNGLAM.BLOGSPOT.COM

FOREX – BINARY – HYIP
Mình khuyên lên thực hiện nạp tiền và rút tiền với PM. (Nhanh chóng và thấp phí)
Dưới đây là quan trọng nhất xác định sự thành công của bạn trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối.
Các bạn cứ thử giao dịch của một số phát. Và sau đó đọc tiếp bài viết này mình.
Thêm phần mềm tín hiệu giao dịch:
Giao diện sẽ như thế này :

 Phần mềm sẽ chỉ tín hiệu cho các bạn biết khi nào lên đặt lệnh Mua hay Bán một cách chính xác.
Nhìn vào hình các bạn có thể thấy:
Khi tín hiệu chỉ mũi tên xanh đi lên thì mình ngay lập tức lập lệnh Mua và ngược cho mũi tên đỏ thì bán.
Làm thế nào để có được tín hiệu giao dịch?
 Tải về tập tin chuatunglam.tk (Liên hệ qua email để mình sẽ kiểm tra rồi mình sẽ gửi link
tải).Email: nguyenthe225227@gmail.com .
 Sao chép ...
FOREX – BINARY – HYIP

 
!"#$%
"&'()*+,$%-./*0.$

1 2$%3
45.#./*0$)*6$5$%37')8$%9:8
.;<=>.#
>.?,=1
,.;,,@@1
ABC')*))(<D9
2E2F,B)GHI@7JK
A6$5LMMN2$%3
+ 2$%"O
42$%.(PPQ$*%KRS*9T-P%,;(U
2F$%>TP4 ,AK ,$%
2T?H<=
,.;,?V,@@1
A6$5LMMN2$%"O
WP%)$%31@@X>T
!!2%Y"32O3O
2O3OZ,94 ,OBP(O$7[7.\,
O./]$)"32O3OZSE)K$^8>_>(,
H9-.;'K EO (`% ,($(%$
!3O3(,.;)O?$UO*92O3OZ,
aCb
4;CUL
2EO./
G*?)$/$)
2E\c/QF3O3OR
EB
2>68.;*%
2%'68LMMNY 2O3O"3Z 
!!!2E>T>_U&
MY BLOG : CHUATUNGLAM.BLOGSPOT.COM
Kinh doanh ngoại hối thành công với FBS ngày 100$ . - Trang 2
Kinh doanh ngoại hối thành công với FBS ngày 100$ . - Người đăng: nguyenthe225227
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh doanh ngoại hối thành công với FBS ngày 100$ . 9 10 914