Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm luyện thi toefl

Được đăng lên bởi maihang102
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KINH NGHIỆM LUYỆN THI TOEFL
Nếu bạn còn hơn 1 năm nữa mới thi Toefl. Ban hãy tập trung nâng cao vốn
tiếng anh cơ bản. Toefl thực chất chỉ là một thước đo trinh độ tiếng anh, nên
cho du học hết các tips làm bài trong sách mà trình độ của mình không khá thì
cũng khó mà lên đến điểm cao được.
Vậy, nâng cao vốn tiếng anh cơ bản như thế nào?
1. Các đĩa CD-ROM nen học
a. Bộ đĩa Langmaster. Bộ này có 13 đĩa. Hay nhất là đĩa từ điển, một từ mới sẽ
có ví dụ, hướng dẫn cách phát âm, đọc luôn cả ví dụ mẫu (chưa có bộ từ điển
nao có chức năng này) và giúp các bạn ôn tập từ mới hàng ngày. Việc ôn tập
từ và đọc ví dụ mẫu sẽ giúp các bạn không những nhớ từ mà còn nhớ từ trong
văn cảnh, sau này dùng từ sẽ rất tự nhiên và thuần thục. Nếu các bạn đa đạt
trinh độ kha khá, có thể bắt đầu từ đĩa thứ 9-12 (trinh độ intermediate)
b. Langmaster Toefl (2 đĩa, một đĩa preparation, 1 practice test). Tôi rất thích
bộ đĩa này và đây là giáo trinh tự học Toefl đầu tiên của tôi. Hướng dẫn rất kĩ
lưỡng tất cả các kĩ năng thi Toefl, chia thanh từng chương mục rất khoa học.
Đặc biệt phần nghe rất hay. Nếu các bạn yếu phần nghe thì nên xem qua bộ
nay. Sau khi học hết các kĩ năng thi lam Practice test.
Các đĩa sau đây tôi cũng đa dung để luyện khi học Toefl. Chủ yếu là để nâng
cao phần nghe (do nghe trên đĩa tốt hơn nghe trên băng) và phần ngữ pháp
(một phần càng làm nhiều thì càng thành thạo).
c. Longman Toefl
d. Barron Toefl
e. Delta Toefl
f. Cambridge Toefl
g. Kaplan Toefl
2. Các sách Toefl nen học
Tuy học trên CDs rất hay, nhưng hầu hết người học Toefl đều sử dụng các bộ
sách có bán tren thị trường để ôn luyện. Tôi sẽ chia thành từng kĩ năng để các
bạn tiện theo dõi và nâng cao phần mình còn yếu nhất.
1. Ngữ pháp.
Đây là thế mạnh của dân Việt Nam. Phần này dễ lên điểm và dễ đạt điểm cao.
Nếu ngữ pháp tốt, ví dụ được 68 điểm (sai 2 câu/40 – không phải là quá khó)
thi có thể bù đắp được rất nhiều cho phần nghe và phần đọc. Có rất nhiều
sách ngữ pháp trên thị trường, và hầu hết các sách Toefl đều có phần ôn tập
lại ngữ pháp căn bản hay test.
a. Longman English Grammar Practice (for intermediate student). Tôi thấy đây
la cuốn sách viết đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, có bài tập minh hoạ rất hài hước
nen học không cảm thấy chán như các sách khác. Tôi học ngữ pháp không giỏi
lắm, lại hay nản, nên tôi thường đặt kế hoạch mỗi ngày làm 3 - 4 bai trong
sách, trong vong khoảng 3 tháng thì ngữ pháp cũng tạm ổn.

b. Toefl Cliff. Thực chất đây là cuốn dạy ngữ pháp Toefl. Học Cliff kết hợp với
bộ ngữ pháp ...
KINH NGHIM LUYN THI TOEFL
Nếu bn còn n 1 năm na mi thi Toefl. Ban hãy tập trung nâng cao vốn
tiếng anh cơ bản. Toefl thc chất ch mt thưc đo trinh đ tiếng anh, nên
cho du hc hết các tips làm bài trong sách trình đ ca mình không khá thì
cũng khó n đến đim cao được.
Vy, nâng cao vốn tiếng anh cơ bn như thế o?
1. Các đĩa CD-ROM nen hc
a. B đĩa Langmaster. B này có 13 đĩa. Hay nhất là đĩa tđiển, một t mới s
có ví d, hướng dẫn cách phát âm, đọc ln c ví d mu (chưa có b t đin
nao có chc ng này) và gp các bạn ôn tập t mi hàng ngày. Vic ôn tập
t và đọc ví d mu s giúp các bn kng nhng nh t còn nhttrong
văn cảnh, sau này dùng từ s rất t nhn và thun thục. Nếu các bạn đa đạt
trinh đkha k, có th bt đầu từ đĩa th 9-12 (trinh độ intermediate)
b. Langmaster Toefl (2 đĩa, mt đĩa preparation, 1 practice test). i rt thích
bđĩa này và đây là go trinh t học Toefl đầu tn ca tôi. Hưng dn rất kĩ
lưỡng tt ccác năng thi Toefl, chia thanh tng chương mục rất khoa hc.
Đc biệt phn nghe rt hay. Nếu các bn yếu phn nghe thì nên xem qua b
nay. Sau khi học hết các kĩ ng thi lam Practice test.
Các đĩa sau đây tôi ng đa dung đluyện khi học Toefl. Chủ yếu là đng
cao phn nghe (do nghe trên đĩa tt n nghe trên băng) và phn ng pháp
(mt phn càng làm nhiu thì càng thành tho).
c. Longman Toefl
d. Barron Toefl
e. Delta Toefl
f. Cambridge Toefl
g. Kaplan Toefl
2. Các sách Toefl nen hc
Tuy hc trên CDs rt hay, nhưng hầu hết ni hc Toefl đu s dụng các b
sách có bán tren thtrưng đôn luyện. i s chia thành tng năng đ các
bạn tin theo dõi và nâng cao phn mình còn yếu nht.
1. Ng pháp.
Đây là thế mạnh ca dân Vit Nam. Phần này d lên đim và d đt điểm cao.
Nếu ng pháp tt, ví d được 68 đim (sai 2 câu/40 không phi là q khó)
thi có th bù đp được rt nhiu cho phần nghe và phn đọc. Có rất nhiều
sách ngpháp trên th tng, và hầu hết các sách Toefl đều có phần ôn tp
li ngpháp n bn hay test.
a. Longman English Grammar Practice (for intermediate student). Tôi thy đây
la cun sách viết đy đ, ngn gn, d hiểu, có bài tập minh hoạ rất i hước
nen hc không cảm thy chán như các sách khác. Tôi hc ng pháp không gii
lm, li hay nn, nên tôi thường đt kế hoạch mỗi ny làm 3 - 4 bai trong
sách, trong vong khong 3 tháng thì ng pp cũng tm ổn.
Kinh nghiệm luyện thi toefl - Trang 2
Kinh nghiệm luyện thi toefl - Người đăng: maihang102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kinh nghiệm luyện thi toefl 9 10 974