Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi thuyanhvo
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 1808 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Teamwork
Chương 1: Những vấn đề chung về nhóm và làm việc
nhóm
Chương 2: Các yếu tố tạo nên thành công khi làm
việc nhóm
Chương 3: Vai trò lãnh đạo
Chương 4: Phát triển nhóm
Chương 5: Vài điều lưu ý khi làm việc nhóm trong
thực tế

1

Chương I:
Những vấn đề chung về
nhóm và làm việc nhóm

2

Khái niệm nhóm

Vài khái niệm về nhóm được nhiều người chấp
nhận:
Cùng theo đuổi 1 triết lý, các tư tưởng và giá trị;
Cùng cam kết giải quyết vấn đề đang gặp;

Cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau
nhằm đạt được nhiệm vụ chung;

3

Khái niệm nhóm (tt)
Giao tiếp một cách cởi mở và trung thực;
Tóm lại, teamwork là nhóm người cùng làm việc
với nhau để theo đuổi 1 mục đích cụ thể nhằm đạt
được nhiều thành công.
Tất cả chúng ta đều tham gia hoặc là thành viên
của ít nhất một nhóm. Ví dụ, một gia đình hoạt
động như là 1 nhóm.

4

Khái niệm nhóm (tt)
Nếu muốn thành công trong công việc, bạn cần
thiết phải biết làm việc như một thành viên của
nhóm. “All for one and one for all” 3 Musketeers.

Teamwork được thiết lập như là 1 trong những
chuẩn mực quan trọng trong chiến lược kinh
doanh. “We’re all working together; that’s the
secret” Sam Walton

5

Khái niệm nhóm (tt)
Các thành viên trong nhóm đóng vai trò quan
trọng quyết định sự thành công của nhóm.
Do đó các doanh nghiệp chi tiêu hàng triệu $US để
đào tạo nhân viên làm việc theo nhóm một cách
hiệu quả.

6

Vì sao Các công ty quan tâm teams

Yêu cầu của phát triển của công nghệ đòi hỏi
nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm và dự án ngày càng
có mức phức tạp hơn mà một cá nhân không thể
đảm đương nổi.
Để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, các doanh
nghiệp phải thiết kế cấu trúc quản lý theo nhóm.

7

Vì sao Các công ty quan tâm teams (tt)
Khi hoạt động kinh doanh mở rộng và phát triển
trên phạm vi nhiều quốc gia, các công ty phải giải
quyết nhiều vấn đề mới phát sinh.
 Vì vậy, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng
nhóm và tương tác giữa các nhóm là vô cùng cần
thiết.

8

Các loại hình nhóm
Nhóm theo mục tiêu công việc:
Nhóm giải pháp-hình thành nhằm nghiên cứu những
vấn đề nan giải cụ thể và đưa ra các biện pháp.
Nhóm chạy việc-có trách nhiệm chính thức nhằm
dẫn dắt các nhóm khác.
Nhóm thực thi-có chức năng thực thi các nhiệm vụ
phân công.
9

Các loại hình nhóm (tt)
Nhóm theo chức năng:

Nhóm quan hệ hàng dọc-bao gồm 1 người quản lý và
các thành viên, thường gọi là nhóm hoạt động theo
mệnh lệnh.
Nhóm quan hệ hàng ngang-bao gồm các thành viên
có vị trí ngang hàng nhưng khác biệt về chuyên
môn.
Nhóm phục vụ c...
Teamwork
Chương 1: Những vấn đề chung về nhóm và làm việc
nhóm
Chương 2: Các yếu tố tạo nên thành công khi làm
việc nhóm
Chương 3: Vai trò lãnh đạo
Chương 4: Phát triển nhóm
Chương 5: Vài điều lưu ý khi làm việc nhóm trong
thực tế
1
Kỹ năng làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: thuyanhvo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Kỹ năng làm việc nhóm 9 10 880