Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng quản lý nhóm, phần 1

Được đăng lên bởi Gì Vậy Ta
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ năng quản lý nhóm, phần 1 - Người đăng: Gì Vậy Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kỹ năng quản lý nhóm, phần 1 9 10 782