Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Được đăng lên bởi daotuan2010
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1865 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các kỹ năng cơ bản
tìm kiếm trên internet
Nguyễn Tuấn Anh – 45K

2007

HÀ NỘI

[Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet] 

Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet
Nguyễn Tuấn Anh – 45K
Đại học Thuỷ Lợi
Nội dung
1.
2.

Các thông tin phổ biến trên internet........................................................................................ 2
Các công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng:............................................................................ 3
1.1. Bộ máy tìm kiếm của Việt Nam:...................................................................................... 3
1.2. Bộ máy tìm kiếm của nước ngoài: ................................................................................... 3
3. Sử dụng công cụ tìm kiếm một cách phù hợp......................................................................... 4
3.1 Phân tích yêu cầu tìm ....................................................................................................... 4
3.2 Diễn đạt lệnh tìm kiếm - giới thiệu về cú pháp của lệnh tìm ........................................... 5
3.2.1
Các phép toán của lệnh tìm....................................................................................... 5
3.2.2
Toán tử Boolean........................................................................................................ 6
3.2.3
Một số cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm khác ............................................................ 6
3.3 Phân nhóm yêu cầu thông tin ........................................................................................... 8
3.4 Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp ...................................................................................... 8
3.5 Tìm lời khuyên từ một người!........................................................................................ 13
3.6 Nếu bước đầu bạn chưa thành công –,, hãy thử lại! ” .................................................... 13
3.7 Đánh giá kết quả tìm ...................................................................................................... 13
3.7.1
,,Hãy suy nghĩ trước khi nhấn chuột’’ .................................................................... 13
3.7.2
Một địa chỉ web (URL) gồm có những yếu tố nào? ............................................... 14
Tài liệu tham khảo: ....................................................................................................................... 15

Những thông tin gì bạn có thể tìm thấy trên Internet? Không thể liệt kê tất cả cá...
2007
Các k năng cơ bn
tìm kiếm trên internet
Nguyn Tun Anh – 45K
N I
Kỹ năng tìm kiếm thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng tìm kiếm thông tin - Người đăng: daotuan2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kỹ năng tìm kiếm thông tin 9 10 888