Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật sấy ngô

Được đăng lên bởi tranthiphong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2634 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Máy sấy thùng quay (rotary dryer)
Cấu tạo : một thùng chứa kim loại hình trụ hơi nghiêng (khoảng 5o) quay tròn
quanh trục
được gắn với các cánh hướng ở bên trong để nguyên liệu đổ xuống xuyên qua
dòng khí
chuyển động cùng chiều hoặc ngược chiều qua máy sấy. Diện tích bề mặt của
nguyên
liệu được phơi bày tối đa trong không khí nên tốc độ sấy cao và chất lượng sản
phẩm sấy
đồng đều.
Ứng dụng : - đặc biệt thích hợp cho
các loại nguyên liệu có khuynh
hướng bị rối hoặc dính vào nhau
trong băng chuyền hoặc khay sấy.
Tuy nhiên, do sự hư hại do va
đập, cọ xát trong máy, chúng chỉ hạn
chế sử dụng cho tương đối ít loại sản
phẩm (ví dụ : sấy hạt đậu, hạt
cacao ...).
Hình 2.12 : Sơ đồ hệ thống sấy thùng quay
3.3.2.2 Lúa, ngô
Lúa ngô là những cây lương thực chính của nhân loại.
Lúa ngô sau khi thu hoạch có độ ẩm cao, cần phải làm khô.
Phương pháp sấy nhân tạo có các ưu điểm sau so với phơi:
- tỷ lệ thu hồi gạo xay xát cao hơn
- tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao hơn.
Kỹ thuật sấy:
Nhiệt độ sấy tối đa phụ thuộc vào mục đích sử dụng của hạt:
- hạt làm thức ăn gia súc, to
max là 74 oC
- hạt để người tiêu thụ to
max là 57 oC
- hạt để xay xát và chế biến, to
max là 60 oC
-hạt làm giống và làm bia, to
max là 43 oC
Để đạt được nhiệt độ lớp sấy hạt nhỏ hơn 43 oC, trong quá trình sấy cần phải điều
chỉnh
nhiệt độ tác nhân sấy phù hợp:
- khi bắt đầu quá trình sấy, độ ẩm thóc ngô sấy 22-26 %, nên giữ nhiệt độ tác nhân
sấy là
49 oC ngay từ đầu quá trình sấy.
- Khi độ ẩm đạt 16 %, giảm nhiệt độ tác nhân sấy tới 45 oC

- Khi độ ẩm đạt 14 %, giảm nhiệt độ tác nhân sấy đến 43 oC và giữ nhiệt độ này
đến khi
kết thúc.
Độ ẩm kết thúc quá trình sấy là 13-13.5 %.

...
Máy sấy thùng quay (rotary dryer)
Cấu tạo : một thùng chứa kim loại hình trụ hơi nghiêng (khoảng 5o) quay tròn
quanh trục
được gắn với các cánh hướng ở bên trong để nguyên liệu đổ xuống xuyên qua
dòng khí
chuyển động cùng chiều hoặc ngược chiều qua máy sấy. Diện tích bề mặt của
nguyên
liệu được phơi bày tối đa trong không khí nên tốc độ sấy cao và chất lượng sản
phẩm sấy
đồng đều.
Ứng dụng : - đặc biệt thích hợp cho
các loại nguyên liệu có khuynh
hướng bị rối hoặc dính vào nhau
trong băng chuyền hoặc khay sấy.
Tuy nhiên, do sự hư hại do va
đập, cọ xát trong máy, chúng chỉ hạn
chế sử dụng cho tương đối ít loại sản
phẩm (ví dụ : sấy hạt đậu, hạt
cacao ...).
Hình 2.12 : Sơ đồ hệ thống sấy thùng quay
3.3.2.2 Lúa, ngô
Lúa ngô là những cây lương thực chính của nhân loại.
Lúa ngô sau khi thu hoạch có độ ẩm cao, cần phải làm khô.
Phương pháp sấy nhân tạo có các ưu điểm sau so với phơi:
- tỷ lệ thu hồi gạo xay xát cao hơn
- tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao hơn.
Kỹ thuật sấy:
Nhiệt độ sấy tối đa phụ thuộc vào mục đích sử dụng của hạt:
- hạt làm thức ăn gia súc, to
max là 74 oC
- hạt để người tiêu thụ to
max là 57 oC
- hạt để xay xát và chế biến, to
max là 60 oC
-hạt làm giống và làm bia, to
max là 43 oC
Để đạt được nhiệt độ lớp sấy hạt nhỏ hơn 43 oC, trong quá trình sấy cần phải điều
chỉnh
nhiệt độ tác nhân sấy phù hợp:
- khi bắt đầu quá trình sấy, độ ẩm thóc ngô sấy 22-26 %, nên giữ nhiệt độ tác nhân
sấy là
49 oC ngay từ đầu quá trình sấy.
- Khi độ ẩm đạt 16 %, giảm nhiệt độ tác nhân sấy tới 45 oC
kỹ thuật sấy ngô - Trang 2
kỹ thuật sấy ngô - Người đăng: tranthiphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kỹ thuật sấy ngô 9 10 213