Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng cà tím

Được đăng lên bởi Vo Thi Hoai Cam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT TRỒNG CÀ TÍM
1. Thời vụ: Có thể trồng được quanh năm.
2. Giống: Lượng giống cần trồng cho 1 ha là 50 - 60 gam (tùy độ nẩy mầm).
3. Liếp trồng:
Liếp rộng 0,8 - 0,9 m, cao 30 - 40 cm, tim liếp này cách tim liếp kia 1,2 m. Trồng
01 hàng, cây cách cây 50 - 60 cm (nếu đất xấu, mùa nắng), hoặc 70 - 80 cm (nếu
đất tốt, mùa mưa). Vào mùa mưa nên làm mương sâu quanh ruộng, lên liếp cao để
nước thoát dễ dàng sau mỗi cơn mưa.
4. Mật độ trồng: 450 – 750 Cây/ sào (500m2)
5. Phân bón:
* Lượng phân bón: Tùy chân đất tốt hoặc xấu lượng phân có thể tăng hoặc giảm,
dưới đây là lượng phân bón trung bình cho 1 ha là:
- Phân chuồng: 20 - 30 tấn
- Supe lân/lân vi sinh: 300 - 500kg.
- NPK: 600 - 800 kg
- Urê: 200 kg
- Kali: 250 kg
- Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng + toàn bộ lân + 200 kg NPK + 50 kg Kali
(nếu có dùng màng phủ nông nghiệp). Hoặc toàn bộ phân chuồng và phân lân (nếu
không có màng phủ nông nghiệp).
- Bón thúc: Chia đều lượng phân còn lại 4 - 6 lần, nên bón vùi phân vào đất để
phân không bị bốc hơi, rửa trôi.
Giữa các lần bón thúc và trong thời gian thu hoạch có thể phun thêm phân
bón lá. Có thể sử dụng phân bón lá như Micracle - Gro, Yogen, Risopla II… theo
nồng độ ghi trên nhãn.
6. Chăm sóc:
- Trồng dặm: Sau khi cấy 7 ngày, kiểm tra ruộng và dặm những cây chết vào buổi
chiều mát, trồng xong tưới nước ngay để tránh cây bị héo.
- Tưới nước: Cần cung cấp đủ nước cho cây suốt thời gian sinh trưởng nhưng
tránh để ngập úng. Tưới rãnh hoặc tưới có hệ thống tưới nhỏ giọt và có màng phủ
nông nghiệp có thể 3 - 5 ngày tưới một lần, tùy mùa vụ.

- Cắm chà: Do cà tím cho thời gian thu hoạch dài tùy theo sự chăm sóc và độ màu
mỡ của chân đất, nên cắm chà để giúp cho cây đứng vững, trái không chạm đất và
dễ chăm sóc, thu hoạch.
- Tỉa nhánh: Tỉa bỏ những nhánh gốc, lá già, cành sâu bệnh để dễ chăm sóc, tạo
sự thông thoáng cho ruộng ít sâu bệnh.
7. Phòng trừ sâu bệnh:
Một số sâu bệnh hại chính trên cà:
- Sâu đất, tuyến trùng: Xử lý đất trước khi trồng bằng Basudin 10H lên hốc gieo,
hoặc sau khi cấy rãi quanh gốc.
- Sâu xanh: Sử dụng Karate,… phun khi sâu tuổi còn nhỏ, kết hợp diệt sâu và
trứng bằng tay.
- Nhóm chích hút: Bọ trĩ, rầy xanh, nhện: Actara, … theo nồng độ khuyến cáo
- Sâu vẽ bùa: Ofunack, Triggard, SK99, Dragon, Pyrinex vào lúc sáng sớm.
- Bệnh chết cây: Coc 85, Topsin, Polygam, Vanicide, Hexin, Luster tưới gốc khi
ruộng vừa chớm bệnh, kết hợp nhổ bỏ cây bệnh đem đốt.
- Bệnh phấn trắng trên trái: Polygam, Kumulus, Dithane - M45, Derosal, Topsin,
Sulox, Thio-M...
KỸ THUẬT TRỒNG CÀ TÍM
1. Thời v: Có thtrồng được quanh năm.
2. Giống: Lượng giống cần trồng cho 1 ha là 50 - 60 gam (tùy độ nẩy mm).
3. Liếp trồng:
Liếp rộng 0,8 - 0,9 m, cao 30 - 40 cm, tim liếp này cách tim liếp kia 1,2 m. Trồng
01 hàng, cây cách y 50 - 60 cm (nếu đất xấu, mùa nắng), hoặc 70 - 80 cm (nếu
đất tốt, mùa mưa). Vào mùa mưa nên làm mương sâu quanh ruộng, lên liếp cao để
nước thoát ddàng sau mi cơn mưa.
4. Mật độ trồng: 450 750 Cây/ sào (500m
2
)
5. Phân bón:
* Lượng phân bón: Tùy chân đất tốt hoặc xấu lượng phân thể tăng hoặc giảm,
dưới đây lượng phân bón trung bình cho 1 ha là:
- Phân chuồng: 20 - 30 tấn
- Supe lân/lân vi sinh: 300 - 500kg.
- NPK: 600 - 800 kg
- Urê: 200 kg
- Kali: 250 kg
- Bón lót: n toàn bộ phân chuồng + toàn bộ lân + 200 kg NPK + 50 kg Kali
(nếu có dùng màng phủ ng nghiệp). Hoặc tn bộ phân chuồng và phân lân (nếu
không có màng phủ nông nghiệp).
- Bón thúc: Chia đều lượng phân còn lại 4 - 6 lần, nên bón vùi phân vào đất đ
phân không bị bốc hơi, rửa trôi.
Giữa các lần bón thúc và trong thời gian thu hoạch thphun thêm phân
bón lá. thể sử dụng phân bón như Micracle - Gro, Yogen, Risopla II theo
nồng độ ghi trên nhãn.
6. Chăm sóc:
- Trồng dặm: Sau khi cấy 7 ngày, kiểm tra rung và dặm những cây chết vào buổi
chiều mát, trồng xong tưới nước ngay để tránh cây bị héo.
- Tưới nước: Cần cung cấp đnước cho cây suốt thời gian sinh trưởng nhưng
tránh để ngập úng. Tưới rãnh hoặc tưới hệ thống tưới nhỏ giọt màng phủ
nông nghiệp có th3 - 5 ngày tưới một lần, tùy mùa vụ.
Kỹ thuật trồng cà tím - Trang 2
Kỹ thuật trồng cà tím - Người đăng: Vo Thi Hoai Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỹ thuật trồng cà tím 9 10 918