Ktl-icon-tai-lieu

LẬP BẢN KẾ HOẠCH MARKETING CHO THƯƠNG HIỆU MOVE CAFÉ THEO MÔ HÌNH TAKE AWAY

Được đăng lên bởi Persie Thinh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
-

KHOA QUẢN LÝ

MÔN HỌC
QUẢN TRỊ MARKETING
Đề bài:

LẬP BẢN KẾ HOẠCH MARKETING CHO THƯƠNG
HIỆU MOVE CAFÉ THEO MÔ HÌNH TAKE AWAY TẠI.

Giáo viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Tuyết
Sinh viên thực hiện : 1. Lê Ngọc Linh - A14937
2. Khuất Duy Hoàng Sơn - A17490
3. Nguyễn Đức Thịnh - A17887

HÀ NỘI, 2013

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................................4
NỘI DUNG.................................................................................................................................5
A. KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH MARKETING VÀ MÔ HÌNH TAKE AWAY..................5
1. Kế hoạch Marketing là gì?......................................................................................................5
2. Vai trò và mục tiêu của lập kế hoạch marketing.....................................................................5
2.1. Vai trò...............................................................................................................................5
2.2. Mục tiêu............................................................................................................................6
3. Các bước của lập kế hoạch marketing.................................................................................6
4. Mô hình take away..............................................................................................................7
4.1. Take away...................................................................................................................7
4.2. Café take away...........................................................................................................8
B. KẾ HOẠCH KINH DOANH CAFÉ THEO MÔ HÌNH TAKE AWAY..............................9
1. Phân tích khả năng thị trường.............................................................................................9
2. Phân tích đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng...............................................................10
2.1. Đối thủ cạnh tranh:.........................................................................................................10
2.2. Phân tích SWOT của việc mở quán café theo mô hình take away................................11
2.3. Khách hàng mục tiêu...........................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
- KHOA QUẢN LÝ
MÔN HỌC
QUẢN TRỊ MARKETING
Đề bài:
LẬP BẢN KẾ HOẠCH MARKETING CHO THƯƠNG
HIỆU MOVE CAFÉ THEO MÔ HÌNH TAKE AWAY TẠI.
Giáo viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Tuyết
Sinh viên thực hiện : 1. Lê Ngọc Linh - A14937
2. Khuất Duy Hoàng Sơn - A17490
3. Nguyễn Đức Thịnh - A17887
HÀ NỘI, 2013
LẬP BẢN KẾ HOẠCH MARKETING CHO THƯƠNG HIỆU MOVE CAFÉ THEO MÔ HÌNH TAKE AWAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP BẢN KẾ HOẠCH MARKETING CHO THƯƠNG HIỆU MOVE CAFÉ THEO MÔ HÌNH TAKE AWAY - Người đăng: Persie Thinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
LẬP BẢN KẾ HOẠCH MARKETING CHO THƯƠNG HIỆU MOVE CAFÉ THEO MÔ HÌNH TAKE AWAY 9 10 467