Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Dây Chuyển Giết Mổ Bò Hoàng Anh Gia Lai

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ
HOÀNG ANH GIA LAI

ĐỊA ĐIỂM

:

ĐẠI DIỆN

:

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 07 năm 2015

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ
HOÀNG ANH GIA LAI

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 07 năm 2015

DỰ ÁN DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ HOÀNG ANH GIA LAI

CHƢƠNG I:

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ
 Chủ đầu tƣ
:

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ HOÀNG ANH GIA LAI
 Địa điểm đầu tƣ

: GIA LAI

 Quy mô dự án

:

Giai đoạn 1: Dây chuyền lò mổ 200 con/ngày
Giai đoạn 2: Đầu tƣ dây chuyền thứ 2 năm 2018, đạt công suất 400 con/ngày;
 Giải pháp công nghệ

: Dây chuyền giết mổ khép kín của Thổ Nhĩ Kì, tiên tiến, hiện đại

đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trƣờng.
 Mục tiêu dự án

: Xây dựng nhà máy giết mổ bò theo mô hình công nghiệp hiện

đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo chất lƣợng an toàn vệ sinh thực phẩm với công suất 200
con/ngày và năm 2018 là 400 con/ngày.
 Mục đích của dự án

:

+ Về sản phẩm: Nhà máy giết mổ sẽ xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định, an toàn vệ sinh
thực phẩm, đƣợc ngƣời tiêu dùng Việt Nam biết đến từ đó giúp công ty chiếm vị trí và dẫn đầu
thị trƣờng với những mặt hàng từ bò.
+ Về các chỉ tiêu tài chính: Dự án xây dựng dây chuyền giết mổ bò sẽ góp phần đem lại
lơi nhuận lớn.
+ Trách nhiệm đối với xã hội: Dự án đƣợc đầu tƣ theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm,
có lợi cho con ngƣời và môi trƣờng thông qua việc cung cấp các sản phẩm có chất lƣợng tốt,
đảm bảo sức khỏe, góp phần bình ổn giá cả thị trƣờng đặc biệt vào các ngày Lễ, Tết. Đồng
thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nƣớc Việt Nam trong hoạt động kinh doanh
giết mổ gia súc, gia cầm nói chung.
 Hình thức đầu tƣ

: Đầu tƣ xây dựng mới

 Hình thức quản lý

: Thông qua Ban Quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

1

DỰ ÁN DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ HOÀNG ANH GIA LAI

 Tổng mức đầu tƣ

: 312,219,809,000 đồng bao gồm thuế VAT

 Tiến độ thực hiện

: Sau giai đoạn đầu tƣ kéo dài 12 tháng, dự án sẽ đi vào hoạt

động từ tháng 7 năm 2016.
I.3. Cơ sở pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nƣớc Cộng
hoà Xã hội chủ ng...
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
DÂY CHUYN GIT M
HOÀNG ANH GIA LAI
ĐỊA ĐIỂM :
ĐẠI DIỆN :
Tp.H Chí Minh - Tháng 07 năm 2015
Lập Dự Án Dây Chuyển Giết Mổ Bò Hoàng Anh Gia Lai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Dự Án Dây Chuyển Giết Mổ Bò Hoàng Anh Gia Lai - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Lập Dự Án Dây Chuyển Giết Mổ Bò Hoàng Anh Gia Lai 9 10 206