Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi ductho487
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 2301 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

BÙI ĐỨC KHOA

Cách tính điểm
Điểm giữa kỳ:
• Bài tập cá nhân: 5,000 từ
• Bài tập hàng tuần: trong slide và yêu cầu trên
lớp (nhóm 4-6 bạn)
Điểm cuối kỳ:
• Bài tập nhóm
• Nhóm 4-6 bạn
• Đăng ký nhóm cho lớp trƣởng
30/06/2014

2

Nội dung
Bài 1: Mục tiêu và kế hoạch chung
Bài 2: Bản chất sự phát triển của doanh nghiệp
Bài 3: Sáng kiến và ý tƣởng kinh doanh
Bài 4: Từ ý tƣởng kinh doanh đến kế hoạch kinh
doanh
Bài 5: Kế hoạch marketing
Bài 6: Kế hoạch tổ chức
Bài 7: Kế hoạch tài chính

Mô hình Watson (1996),
Amstrong (2003)
Mục tiêu và kế hoạch

Các biến số
đặc thù của
tổ chức và
cá nhân

Tổ chức công việc
Hệ thống đánh giá
Động cơ cá nhân
Áp lực công việc

Kết quả
công việc

SỨ MỆNH CÁ NHÂN
• “Bất cứ điều gì chúng ta gieo trong tiềm thức và
nuôi dưỡng với sự lặp đi lặp lại và cảm xúc sẽ một
ngày trở thành hiện thực “. (Earl Nightingle)
• Để thành công của bạn đến đỉnh cao nhất, bạn phải
có một câu sứ mệnh sẽ định hướng cuộc sống cá
nhân và cuộc sống làm việc của bạn
• Một câu sứ mệnh sẽ nói về điều bạn đại diện cho, tin
tưởng vào và điều gì bạn muốn đạt đến như là kết quả
cho sự nỗ lực và hành động của bạn.
• Với một câu tuyên bố sứ mệnh rõ ràng được viết ra,
bạn sẽ đạt được kết quả nhiều hơn và tốt hơn, nhanh
hơn so với trước đây.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CÁ NHÂN
• Định tính – Mô tả kiểu người mà bạn sẽ là, từ bên trong
Ví dụ: “Tôi là người bán hàng có năng lực cao, định
hướng phục vụ, tận tình, thân thiện được công nhận là
một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của
mình”
• Định lượng – Tuyên bố sứ mệnh nên chứa đựng cách đo
lường nói cho bạn và người khác mức độ mà bạn đã đạt đến
sứ mệnh.
Ví dụ: “Kết quả của hoạt động bán hàng tận tụy, và chăm
sóc khách hàng tuyệt vời, tôi kiếm được $ 100,000 mỗi
năm và được công nhận như là một trong 10% chuyên
gia bán hàng đỉnh cao trong lĩnh vực của mình”
Để câu tuyên bố sứ mệnh của bạn hữu ích và định
hướng hành vi của bạn, nó bao gồm cả sứ mệnh và cách
đo lường thành công.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CÁ NHÂN
• “Sứ mệnh của tôi là
………………………………………………….
Để trở thành con người như vậy, tôi sẽ
thực hiện …………………………………….
mỗi ngày, với mọi khách hàng của tôi
• Và kết quả khi đạt đến sứ mệnh, tôi sẽ
thưởng thức những phần thưởng sau
• ……………………………………………………
……………………………………”

Mục tiêu của tổ chức
Định nghĩa mục tiêu (Philip Kotler, 2004):
những kết quả định tìm kiếm hay nhắm tới có
liên quan đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức.
Cơ sở xem xét mục tiêu : chính sách của tổ chức
và hƣớng đến sự thỏa mã...
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
BÙI ĐỨC KHOA
Lập kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch kinh doanh - Người đăng: ductho487
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Lập kế hoạch kinh doanh 9 10 834