Ktl-icon-tai-lieu

lập kế hoạch kinh doanh vinamilk

Được đăng lên bởi Táo Ngố
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM TẮT KẾ HOẠCH MARKETING
Năm 2009 đã khép lại với nhiều biến động trong nền kinh tế thế giới lẫn thị thị trường
Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2008 đến năm 2009, khủng hoảng tài chính tế thế giới đã
ảnh hưởng tới nền kinh tế. Tại Việt Nam, khủng hoảng đã thu hẹp thị trường xuất
khẩu và thị trường vốn, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5.32% thấp hơn tốc độ 6,18% của
năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2009 ước tính đạt 56,6 tỷ USD giảm
9,7%so với năm 2008, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 68,8 tỷ USD giảm 14,7% so
với năm 2008. Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức đó, Vinamilk tiếp tục duy trì
tốc đọ tăng trưởng ấn tượng và vị trí dẫn đầu thị trường sữa của mình. Tổng doanh thu
tăng 29%so với cùng kì, vượt 17% so với kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao. Lợi
nhuận trước thuế tăng gấp đôi năm 2008. Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu đã đề ra
trong giai đoạn 2010-2012: doanh số đạt trên 14.000 tỷ đồng và năm 2012 đạt doanh
số 22.000 tỷ đồng, tương đương với trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tham vọng của Công ty là
đứng vào danh sách 50 công ty sữa lớn nhất thế giới với 2.376 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế. Chúng tôi đưa ra kế hoạch marketing cho công ty như sau:
Phần I: Phân tích tình hình
Phần II: Mục tiêu trong giai đoạn 2010-2012
Phần III: Kế hoạch marketing của công ty giai đoạn 2010-2012
3.1 Chiến lược marketing
Bao gồm các chiến lược: phân khúc thị trường, chiến lược sản phẩm, định
vị thị trường, chiến lược giá, chiến lược xúc tiến marketing
3.2 Kế hoạch thực hiện
 Thiết kế và triển khai sản phẩm
 Marketing và bán hàng
 Nhà phân phối
 Yêu cầu về nguồn lực
3.3 Đánh giá và giám sát thực hiện

1

PHẦN I: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
1.1 Phân tích môi trường, công nghệ

Đặc điểm của thị trường sữa: Nếu như trước năm 1990, ngành sữa Việt Nam
được xem như là một ngành kém hấp dẫn, chỉ có một vài công ty sản xuất sữa với quy
mô nhỏ, sản phẩm đơn điệu, sản lượng thấp, chỉ khoảng 12.000 tấn/năm, thì đến năm
2009 đã có hơn 25 công ty sản xuất và hàng chục nhà phân phối, văn phòng đại diện
có nhập và bán sữa ở thị trường Việt Nam. Mức sản xuất trong nước đã đạt 262.000
tấn, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 14%/năm trong suốt 5 năm trở lại đây,
tuy nhiên mức sản lượng này chỉ đáp ứng được 22% nhu cầu của thị trường. Tổng
doanh thu năm 2009 đạt hơn 18.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2008. Trên thị
trường có 4 dòng sản phẩm chính: sữa bột, sữa nước, sữa đặc, sữa chua. Phân khúc thị
trường cao cấp vẫn nằm chủ yếu trong tay các hãng sữa nước ngoài với các dòng sản
phẩm sữa nhập khẩu....
TÓM TẮT KẾ HOẠCH MARKETING
Năm 2009 đã khép lại với nhiều biến động trong nền kinh tế thế giới lẫn thị thị trường
Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2008 đến năm 2009, khủng hoảng tài chính tế thế giới đã
ảnh hưởng tới nền kinh tế. Tại Việt Nam, khủng hoảng đã thu hẹp thị trường xuất
khẩu và thị trường vốn, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5.32% thấp hơn tốc độ 6,18% của
năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2009 ước tính đạt 56,6 tỷ USD giảm
9,7%so với năm 2008, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 68,8 tỷ USD giảm 14,7% so
với năm 2008. Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức đó, Vinamilk tiếp tục duy trì
tốc đọ tăng trưởng ấn tượng và vị trí dẫn đầu thị trường sữa của mình. Tổng doanh thu
tăng 29%so với cùng kì, vượt 17% so với kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao. Lợi
nhuận trước thuế tăng gấp đôi năm 2008. Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu đã đề ra
trong giai đoạn 2010-2012: doanh số đạt trên 14.000 tỷ đồng và năm 2012 đạt doanh
số 22.000 tỷ đồng, tương đương với trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tham vọng của Công ty là
đứng vào danh sách 50 công ty sữa lớn nhất thế giới với 2.376 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế. Chúng tôi đưa ra kế hoạch marketing cho công ty như sau:
Phần I: Phân tích tình hình
Phần II: Mục tiêu trong giai đoạn 2010-2012
Phần III: Kế hoạch marketing của công ty giai đoạn 2010-2012
3.1 Chiến lược marketing
Bao gồm các chiến lược: phân khúc thị trường, chiến lược sản phẩm, định
vị thị trường, chiến lược giá, chiến lược xúc tiến marketing
3.2 Kế hoạch thực hiện
Thiết kế và triển khai sản phẩm
Marketing và bán hàng
Nhà phân phối
Yêu cầu về nguồn lực
3.3 Đánh giá và giám sát thực hiện
1
lập kế hoạch kinh doanh vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập kế hoạch kinh doanh vinamilk - Người đăng: Táo Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
lập kế hoạch kinh doanh vinamilk 9 10 144