Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất nhập Khẩu Lương thực Duy Hưng Thịnh

Được đăng lên bởi tranthanhtytsag
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1474 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Duy Hưng Thịnh

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
Việt Nam gia nhập WTO, đó là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng
thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác hơn. Tuy nhiên cũng có thách thức không
kém. Các doanh nghiệp phải tự đổi mới bản thân đề ra chính sách, sách lược phù hợp
với môi trường quốc tế, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Bên cạnh đó, nền
kinh tế nước ta là một nền kinh tế đang phát triển. Các hoạt động kinh doanh ngày
càng phong phú, đa dạng hơn. Do đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp là một vấn đề rất cấp thiết. Vì dựa trên những chỉ tiêu, kế hoạch, doanh nghiệp
có thể định trước những khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán
mức độ thành công của kết quả kinh doanh.
Thông qua việc đánh giá đúng được tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định kinh tế thích hợp, xác định được đúng phương
hướng, sử dụng và quản lý một cách tiết kiệm và có hiệu quả về vốn và các nguồn
nhân lực, vật lực để đầu tư một cách hợp lý, để doanh nghiệp có thể đạt được những
kết quả cao trong kinh doanh. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp cần nắm rõ
nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này được
thực hiện trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất khẩu
lương thực Duy Hưng Thịnh. Công ty đã không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, đề ra
những đường lối đúng đắn, phương án kinh doanh, chiến lược phù hợp trong thời kỳ
hội nhập. Tuy nhiên, thị trường được mở rộng và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp
ngày càng gay gắt hơn. Trong điều kiện phát triển chung, bên cạnh những thuận lợi để
phát triển, công ty cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do đó, em thực hiện đề tài:
“Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Duy
Hưng Thịnh”. Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất
khẩu lương thực Duy Hưng Thịnh, từ đó đưa ra các giải pháp giúp công ty nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Thoa

SVTH: Nguyễn Thúy Vân

1

Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Duy Hưng Thịnh

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Duy
Hưng Thịnh, từ đó đề xuất các giải pháp giúp Công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh trong
thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để ...
Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Duy Hưng Thịnh
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
Việt Nam gia nhập WTO, đó hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng
thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác hơn. Tuy nhiên cũng thách thức không
kém. Các doanh nghiệp phải tự đổi mới bản thân đề ra chính sách, sách lược phù hợp
với môi trường quốc tế, đ nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Bên cạnh đó, nền
kinh tế nước ta một nền kinh tế đang phát triển. Các hoạt động kinh doanh ngày
càng phong phú, đa dạng hơn. Do đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp là một vấn đ rất cấp thiết. Vì dựa trên những chỉ tiêu, kế hoạch, doanh nghiệp
thể định trước những khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích dự đoán
mức độ thành công của kết quả kinh doanh.
Thông qua việc đánh giá đúng được tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định kinh tế thích hp, xác định được đúng phương
hướng, sử dụng quản một cách tiết kiệm hiệu quả về vốn các nguồn
nhân lực, vật lực để đầu một cách hợp lý, để doanh nghiệp thể đạt được những
kết quả cao trong kinh doanh. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp cần nắm
nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này được
thực hiện trên sở phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất khẩu
lương thực Duy Hưng Thịnh. Công ty đã không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, đề ra
những đường lối đúng đắn, phương án kinh doanh, chiến lược phù hợp trong thời k
hội nhập. Tuy nhiên, thị trường được mở rộng và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp
ngày càng gay gắt hơn. Trong điều kiện phát triển chung, bên cạnh những thuận lợi để
phát triển, công ty cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do đó, em thực hiện đề tài:
Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Duy
Hưng Thịnh”. Để tìm hiểu hơn về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất
khẩu lương thực Duy Hưng Thịnh, từ đó đưa ra các giải pháp giúp công ty nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Thoa SVTH: Nguyễn Thúy Vân 1
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất nhập Khẩu Lương thực Duy Hưng Thịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất nhập Khẩu Lương thực Duy Hưng Thịnh - Người đăng: tranthanhtytsag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất nhập Khẩu Lương thực Duy Hưng Thịnh 9 10 17