Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thiết kế đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi tiendatdalat
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD :Luận văn
Thiết kế đồ án Chi tiết máy

Đồ án môn học Chi tiết máy

1

Đề số 44 -Thiết kế hệ dẫn động băng tải

GVHD :MỤC LỤC
Trang
1

Lời nói đầu
Phần I: TÍNH ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG
I, Chọn động cơ.
II, Phân phối tỉ số truyền.
III, Xác định các thông số trên trục.
Bảng kết quả tính toán.

2
4
4
6

Phần II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY.
I, Tính bộ truyền đai.
1, Chọn đai.
2, Xác định các thông số của bộ truyền đai.
3, Xác định số đai.
4, Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục.
5, Bảng kết quả tính toán.
II, Thiết kế bộ truyền bánh răng của hộp giảm tốc.
A, Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh.
B, Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm.
C, Bảng thông số của bộ truyền bánh răng.
III, Thiết kế trục.
1, Chọn vật liệu.
2, Xác định tải trọng tác dụng lên trục.
3, Tính thiết kế trục.
4, Tính toán thiết kế trục I.
5, Tính toán thiết kế trục II.
6, Tính toán thiết kế trục III.
IV, Chọn và tính toán ổ lăn.
1, Chọn và tính toán ổ lăn cho trục I.
2, Chọn và tính toán ổ lăn cho trục II.
3, Chọn và tính toán ổ lăn cho trục III.
V, Thiết kế vỏ hộp giảm tốc.
VI, Bảng thống kê kiểu lắp trong hộp giảm tốc.

7
7
8
8
9
10
10
10
16
21
21
21
21
22
24
28
34
38
38
39
40
41
46

Đồ án môn học Chi tiết máy

2

Đề số 44 -Thiết kế hệ dẫn động băng tải

GVHD :LỜI NÓI ĐẦU
Thiết kế đồ án Chi tiết máy là một môn học cơ bản của ngành cơ khí,môn
học này không những giúp cho sinh viên có cái nhìn cụ thể, thực tế hơn với kiến
thức đã được học, mà nó còn là cơ sở rất quan trọng cho các môn học chuyên
ngành sẽ được học sau này.
Đề tài của sinh viên được giao là thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp
giảm tốc hai cấp bánh răng trụ và bộ truyền đai thang. Hệ thống được đẫn động
bằng động cơ điện thông qua bộ truyền đai thang, hộp giảm tốc và khớp nối
truyền chuyển động tới băng tải. Trong quá trình tính toán và thiết kế các chi tiết
máy sinh viên đã sử dụng và tra cứu các tài liệu sau.
-Tập 1 và 2 Chi tiết máy của GS.TS- NGUYỄN TRỌNG HIỆP.
-Tập 1 và 2 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí của PGS.TS.TRỊNH
CHẤT- TS. LÊ VĂN UYỂN.
-Dung sai và lắp ghép của GS.TS NINH ĐỨC TỐN.
Do là lần đầu tiên làm quen với công việc tính toán, thiết kế chi tiết máy cùng
với sự hiểu biết còn hạn chế cho nên dù đã rất cố gắng tham khảo tài liệu và bài
giảng của các môn học có liên quan song bài làm của sinh viên không thể tránh
được những thiếu sót. Sinh viên kính mong được sự hướng dẫn...
GVHD : http://www.facebook.com/doancokhi


Đồ án môn học Chi tiết máy 1 Đề số 44 -Thiết kế hệ dẫn động băng tải
Luận văn thiết kế đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thiết kế đồ án chi tiết máy - Người đăng: tiendatdalat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Luận văn thiết kế đồ án chi tiết máy 9 10 877