Ktl-icon-tai-lieu

Mã đăng ký kinh doanh

Được đăng lên bởi hienbqldt
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp Cấp Cấp Cấp
Cấp5 Tên ngành
1
2
3
4
A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
01

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
011

Trồng cây hàng năm
0111

0111
Trồng lúa
0

0112

0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0

0113

0113
Trồng cây lấy củ có chất bột
0

0114

0114
Trồng cây mía
0

0115

0115
Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0

0116

0116
Trồng cây lấy sợi
0

0117

0117
Trồng cây có hạt chứa dầu
0

0118

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
0118
Trồng rau các loại
1
0118
Trồng đậu các loại
2
0118 Trồng hoa, cây cảnh

3
0119
012

0119
Trồng cây hàng năm khác
0
Trồng cây lâu năm

0121

Trồng cây ăn quả
0121
Trồng nho
1
0121
Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
2
0121
Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác
3
0121
Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
4
0121
Trồng nhãn, vải, chôm chôm
5
0121
Trồng cây ăn quả khác
9

0122

0122
Trồng cây lấy quả chứa dầu
0

0123

0123
Trồng cây điều
0

0124

0124
Trồng cây hồ tiêu
0

0125

0125
Trồng cây cao su
0

0126

0126
Trồng cây cà phê
0

0127

0127
Trồng cây chè
0

0128

Trồng cây gia vị, cây dược liệu
0128
Trồng cây gia vị
1
0128
Trồng cây dược liệu
2

0129
013 0130
014

0129
Trồng cây lâu năm khác
0
0130
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
0
Chăn nuôi

0141

0141
Chăn nuôi trâu, bò
0

0142

0142
Chăn nuôi ngựa, lừa, la
0

0144

0144
Chăn nuôi dê, cừu
0

0145

0145
Chăn nuôi lợn
0

0146

Chăn nuôi gia cầm
0146
Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
1

0146
Chăn nuôi gà
2
0146
Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
3
0146
Chăn nuôi gia cầm khác
9
0149
015 0150
016

0149
Chăn nuôi khác
0
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

0161

0161
Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0

0162

0162
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0

0163

0163
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0

0164

0164
Xử lý hạt giống để nhân giống
0

017 0170
02

0170
Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
0
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

021 0210

Trồng rừng và chăm sóc rừng
0210
Ươm giống cây lâm nghiệp
1

0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
2
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa
3
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
9
022

Khai thác gỗ và lâm sản khác
0221

0221
Khai thác gỗ
0

0222

0222
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0

023 0230

0230
Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
0

024 0240

0240
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
0

03

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
031

Khai thác thuỷ sản
0311
0312

0311
Khai thác thuỷ sản biển
0
Khai thác ...
Cấp
1
Cấp
2
Cấp
3
Cấp
4
Cấp5 Tên ngành
A NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
011 Trồng cây hàng năm
0111
0111
0
Trồng lúa
0112
0112
0
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113
0113
0
Trồng cây lấy củ có chất bột
0114
0114
0
Trồng cây mía
0115
0115
0
Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116
0116
0
Trồng cây lấy sợi
0117
0117
0
Trồng cây có hạt chứa dầu
0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
0118
1
Trồng rau các loại
0118
2
Trồng đậu các loại
0118 Trồng hoa, cây cảnh
Mã đăng ký kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã đăng ký kinh doanh - Người đăng: hienbqldt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Mã đăng ký kinh doanh 9 10 270