Ktl-icon-tai-lieu

mã nguồn mở

Được đăng lên bởi manh-pham-the
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1 : Phần mềm mã nguồn mở (20 câu)
Câu 1: Quan niệm nào sau đây sai về copyleft:
a. Được đưa ra dựa trên copyright
b. Nghĩa vụ phân phối và cho phép truy xuất công khai các tác phẩm phái sinh
c. Người sở hữu quyền cấp quyền để: sử dụng, sữa đổi, phân phối lại
d. Tồn tại giấp phép copyleft cho cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật
Câu 2: Nếu bạn viết 1 chương trình áp dụng giấy phép GNU–GPL thì bạn cấn đính
kèm những thông báo đi cùng phần mềm ở đâu:
a. Một thông báo độc lập đi kèm
b. Đính kèm vào phần đầu của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
c. Đính kèm vào phần cuối của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
d. Cả 3 phương pháp trên đều đúng
Câu 3: Giấy phép BSD - Berkeley System Distribution Licenses được sử dụng lần
đầu tiên cho phân mềm nào?
a. Free BSD
b. BSD Unix
c. Net BSD
d. Unix
Câu 4: Giấy phép mã nguồn mở là tập hợp các quy tắc đòi hỏi ai là người phải tuân
theo :
a. Người sáng chế ra phần mềm mã nguồn mở.
b. Nhà bảo hành phần mềm mã nguồn mở.
c. Người sử dụng phần mềm mã nguồn mở.
d. Cả 3
Câu 5: Tổ chức OSI - Open Source Initiative là một tổ chức như thế nào ?
a. Là một tổ chức phần mềm nguồn mở, trực tiếp phát triển các dự án phần mềm
nguồn mở.
b. Là một tổ chức phi lợi nhuận mà mục đích của nó là thúc đẩy sự phát triển phần
mềm nguồn mở.
c. Hoạt động quan trọng nhất của tổ chức này là xem xét phê duyệt giấy phép mã
nguồn mở.
d. Câu b và c.
Câu 6: Tổ chức FSF là tổ chức
a. Phần mềm mã nguồn mở
b. Phần mềm tự do
c. Quỹ phần mềm nguồn mở
d. Phần mềm miễn phí
1/34

Câu 7: phát biểu nào sau đây không phải là phát biểu đúng
a. Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm tự do
b. Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được sửa mã nguồn
c. Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm miễn phí
d. Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được tự do chia sẻ cho người
khác
Câu 8: Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mã nguồn mở
a. Phần mềm mã nguồn mở cung cấp kèm mã nguồn
b. Phần mềm mã nguồn mở giúp cân bằng giá, chống độc quyền
c. Phần mềm mã nguồn mở không phải mất tiền mua
d. Phần mềm mã nguồn mở có độ ổn định cao
Câu 9: câu nào sau đây là đúng
a. Phần mềm mã nguồn mở không mang lại lợi nhuận
b. Phần mềm mã nguồn mở không cho phép phân phối lại
c. Phần mềm mã nguồn mở không có bản quyền
d. Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành
Câu 10: Điều nào sau đây không đúng với các giấy phép mã nguồn mở
a. Các loại giấy phép đều có cơ chế bảo vệ quyền của tác giả ban đầu
b. Các loại giấy phép đều yêu cầu không được thay đổi nội dung giấy phép
c. Có giấy phép yêu cầu phả...
Chương 1 : Phần mềm mã nguồn mở (20 câu)
Câu 1: Quan niệm nào sau đây sai về copyleft:
a. Được đưa ra dựa trên copyright
b. Nghĩa vụ phân phối và cho phép truy xuất công khai các tác phẩm phái sinh
c. Người sở hữu quyền cấp quyền để: sử dụng, sữa đổi, phân phối lại
d. Tồn tại giấp phép copyleft cho cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật
Câu 2: Nếu bạn viết 1 chương trình áp dụng giấy pp GNU–GPL thì bạn cấn đính
kèm những thông báo đi cùng phần mềm ở đâu:
a. Một thông báo độc lập đi kèm
b. Đính kèm vào phần đầu của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
c. Đính kèm vào phần cuối của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
d. Cả 3 phương pháp trên đều đúng
Câu 3: Giấy phép BSD - Berkeley System Distribution Licenses được sử dụng lần
đầu tiên cho phân mềm nào?
a. Free BSD
b. BSD Unix
c. Net BSD
d. Unix
Câu 4: Giấy phép nguồn m là tập hợp các quy tắc đòi hỏi ai người phải tuân
theo :
a. Người sáng chế ra phần mềm mã nguồn mở.
b. Nhà bảo hành phần mềm mã nguồn mở.
c. Người sử dụng phần mềm mã nguồn mở.
d. Cả 3
Câu 5: Tổ chức OSI - Open Source Initiative là một tổ chức như thế nào ?
a. một tổ chức phần mềm nguồn mở, trực tiếp phát triển các dự án phần mềm
nguồn mở.
b. Là một tổ chức phi lợi nhuận mà mục đích của nó là thúc đẩy sự phát triển phần
mềm nguồn mở.
c. Hoạt động quan trọng nhất của tổ chức này xem xét phê duyệt giấy phép
nguồn mở.
d. u b và c.
Câu 6: Tổ chức FSF là tổ chức
a. Phần mềm mã nguồn mở
b. Phần mềm tự do
c. Quỹ phần mềm nguồn mở
d. Phần mềm miễn phí
1/34
mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mã nguồn mở - Người đăng: manh-pham-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
mã nguồn mở 9 10 349