Ktl-icon-tai-lieu

mạng truyền thông vô tuyến

Được đăng lên bởi khanh-lv91
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: Viễn Thông I

BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN

BỘ MÔN: Vô Tuyến

Lớp L12VT3

Học phần : Các Mạng Truyền Thông Vô Tuyến

Số ĐVHT/TC: 02

Kỳ thi: Học kỳ I Năm học: 2013 - 2014

Số
TT

Mã SV

Họ Và Tên

Ngày sinh

Lớp

Điều kiện dự thi
Điểm Điểm bài
Điểm Điểm
tập, tiểu
(Ghi rõ những Sv
TN luận,
CC TBKT
TH seminar không đủ Đk dự thi)

1

B12LDVT109 Nguyễn Văn

Anh

02/10/1984 L12CQVT03-B

10

6

8

2

B12LDVT110 Nguyễn Ngọc

Anh

19/04/1991 L12CQVT03-B

10

6

7

3

B12LDVT111 Trần Văn

Bình

13/10/1991 L12CQVT03-B

8

9

8

4

B12LDVT112 Bùi Xuân

Chiến

21/09/1991 L12CQVT03-B

9.5

8

10

5

B12LDVT113 Nguyễn Hùng

Cường

04/04/1982 L12CQVT03-B

10

9

7

6

B12LDVT114 Đỗ Thị

Dung

18/12/1988 L12CQVT03-B

8

6

6

7

B12LDVT115 Phạm Thùy

Dung

22/06/1988 L12CQVT03-B

8

7

9

8

B12LDVT116 Lê Việt

Dũng

12/12/1991 L12CQVT03-B

10

9

8

9

B12LDVT117 Lưu Văn

Dương

22/05/1990 L12CQVT03-B

10

7

7

10 B12LDVT118 Lê Ngọc

Đạt

01/01/1991 L12CQVT03-B

10

5

8

11 B12LDVT119 Chu Văn

Đương

15/02/1982 L12CQVT03-B

8

6

10

12 B12LDVT120 Nguyễn Thị Hải Hà

23/12/1990 L12CQVT03-B

9

9

7

13 B12LDVT121 Trần Văn

Hải

13/08/1991 L12CQVT03-B

10

9

8

14 B12LDVT122 Đào Thúy

Hằng

05/07/1991 L12CQVT03-B

10

9

9

15 B12LDVT123 Nguyễn Viết

Hiệp

20/11/1988 L12CQVT03-B

10

8

8

16 B12LDVT124 Trần Thị Kim

Hoa

24/04/1988 L12CQVT03-B

10

8

7

17 B12LDVT125 Phan Văn

Hoàn

20/06/1990 L12CQVT03-B

8

8

8

18 B12LDVT126 Nguyễn Văn

Huyên

19/05/1991 L12CQVT03-B

9

9

10

19 B12LDVT127 Vũ Việt

Hùng

25/11/1991 L12CQVT03-B

10

7

7

20 B12LDVT128 Vũ Đình

Hưng

08/01/1988 L12CQVT03-B

9.5

8

8

21 B12LDVT129 Lê Văn

Khánh

25/07/1991 L12CQVT03-B

10

7

9

22 B12LDVT130 Nguyễn Thế

Kỷ

02/09/1991 L12CQVT03-B

10

7

8

23 B12LDVT131 Lương Thùy

Linh

26/08/1991 L12CQVT03-B

9

8

7

24 B12LDVT132 Trần Hoàng

Linh

09/12/1991 L12CQVT03-B

10

7

8

25 B12LDVT133 Nguyễn Hữu

Lợi

01/11/1991 L12CQVT03-B

10

6

10

26 B12LDVT134 Vũ Duy

Mỹ

13/10/1991 L12CQVT03-B

10

7

7

27 B12LDVT135 Nguyễn Danh

Nghĩa

29/03/1990 L12CQVT03-B

9

6

8

28 B12LDVT136 Lê Thị

Nhâm

23/10/1990 L12CQVT03-B

8

7

9

29 B12LDVT137 Nguyễn Thùy

Ninh

23/07/1990 L12CQVT03-B

9

8

8

30 B12LDVT138 Lê Đăng

Quang

15/11/1990 L12CQVT03-B

10

7

7

31 B12LDVT139 Phạm Văn

Quân

05/01/1990 L12CQVT03-B

10

9

8

32 B12LDVT140 Lê Văn

Sơn

03/06/1989 L12CQVT03-B

10

5

10

1

Học phần : Các Mạng Truyền Thông Vô Tuyến

Số ĐVHT/TC: 02

Kỳ thi: Họ...
Lớp L12VT3
Số
TT
Mã SV Ngày sinh Lớp
Điểm
CC
Điểm
TBKT
Điểm
TN -
TH
Điểm bài
tập, tiểu
luận,
seminar
Điều kiện dự thi
(Ghi rõ những Sv
không đủ Đk dự thi)
1
B12LDVT109
Nguyễn Văn
Anh
02/10/1984 L12CQVT03-B
10 6 8
2
B12LDVT110
Nguyễn Ngọc
Anh
19/04/1991 L12CQVT03-B
10 6 7
3
B12LDVT111
Trần Văn
Bình
13/10/1991 L12CQVT03-B
8 9 8
4
B12LDVT112
Bùi Xuân
Chiến
21/09/1991 L12CQVT03-B
9.5 8 10
5
B12LDVT113
Nguyễn Hùng
Cường
04/04/1982 L12CQVT03-B
10 9 7
6
B12LDVT114
Đỗ Thị
Dung
18/12/1988 L12CQVT03-B
8 6 6
7
B12LDVT115
Phạm Thùy
Dung
22/06/1988 L12CQVT03-B
8 7 9
8
B12LDVT116
Lê Việt
Dũng
12/12/1991 L12CQVT03-B
10 9 8
9
B12LDVT117
Lưu Văn
Dương
22/05/1990 L12CQVT03-B
10 7 7
10
B12LDVT118
Lê Ngọc
Đạt
01/01/1991 L12CQVT03-B
10 5 8
11
B12LDVT119
Chu Văn
Đương
15/02/1982 L12CQVT03-B
8 6 10
12
B12LDVT120
Nguyễn Thị Hải
23/12/1990 L12CQVT03-B
9 9 7
13
B12LDVT121
Trần Văn
Hải
13/08/1991 L12CQVT03-B
10 9 8
14
B12LDVT122
Đào Thúy
Hằng
05/07/1991 L12CQVT03-B
10 9 9
15
B12LDVT123
Nguyễn Viết
Hiệp
20/11/1988 L12CQVT03-B
10 8 8
16
B12LDVT124
Trần Thị Kim
Hoa
24/04/1988 L12CQVT03-B
10 8 7
17
B12LDVT125
Phan Văn
Hoàn
20/06/1990 L12CQVT03-B
8 8 8
18
B12LDVT126
Nguyễn Văn
Huyên
19/05/1991 L12CQVT03-B
9 9 10
19
B12LDVT127
Vũ Việt
Hùng
25/11/1991 L12CQVT03-B
10 7 7
20
B12LDVT128
Vũ Đình
Hưng
08/01/1988 L12CQVT03-B
9.5 8 8
21
B12LDVT129
Lê Văn
Khánh
25/07/1991 L12CQVT03-B
10 7 9
22
B12LDVT130
Nguyễn Thế
Kỷ
02/09/1991 L12CQVT03-B
10 7 8
23
B12LDVT131
Lương Thùy
Linh
26/08/1991 L12CQVT03-B
9 8 7
24
B12LDVT132
Trần Hoàng
Linh
09/12/1991 L12CQVT03-B
10 7 8
25
B12LDVT133
Nguyễn Hữu
Lợi
01/11/1991 L12CQVT03-B
10 6 10
26
B12LDVT134
Vũ Duy
Mỹ
13/10/1991 L12CQVT03-B
10 7 7
27
B12LDVT135
Nguyễn Danh
Nghĩa
29/03/1990 L12CQVT03-B
9 6 8
28
B12LDVT136
Lê Thị
Nhâm
23/10/1990 L12CQVT03-B
8 7 9
29
B12LDVT137
Nguyễn Thùy
Ninh
23/07/1990 L12CQVT03-B
9 8 8
30
B12LDVT138
Lê Đăng
Quang
15/11/1990 L12CQVT03-B
10 7 7
31
B12LDVT139
Phạm Văn
Quân
05/01/1990 L12CQVT03-B
10 9 8
32
B12LDVT140
Lê Văn
Sơn
03/06/1989 L12CQVT03-B
10 5 10
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: Viễn Thông I
BỘ MÔN: Vô Tuyến
Họ Và Tên
Học phần : Các Mạng Truyền Thông Vô Tuyến
Số ĐVHT/TC: 02
Kỳ thi: Học kỳ I Năm học: 2013 - 2014
1
mạng truyền thông vô tuyến - Trang 2
mạng truyền thông vô tuyến - Người đăng: khanh-lv91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mạng truyền thông vô tuyến 9 10 607