Ktl-icon-tai-lieu

Marketing

Được đăng lên bởi Hop Bach
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế là xu thế không tránh
khỏi đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta chủ
trương chủ động hội nhập để phát triển và yêu cầu các ngành phải xây dựng lộ
trình hội nhập.
Trong điều kiện đó, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt với quy mô,
cường độ và phạm vi ngày càng rộng. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thay
đổi tư duy kinh doanh, hướng tới khách hàng. Do vậy, Marketing trở thành môn
học không thể thiếu được đối với các sinh viên ngành quản trị kinh doanh.
Cuốn tài liệu “Marketing căn bản” được tác giả biên soạn nhằm mục đích
cung cấp những kiến thức Marketing căn bản cho các sinh viên ngành kinh tế.
Ngoài ra, các nhà kinh tế kinh doanh trên mạng lưới cũng có thể tham khảo để
trang bị cho mình một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các quyết định kinh doanh
trong một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ.
Tài liệu được biên soạn thành 6 chương theo thứ tự lô gíc của môn học.
Ngoài những nguyên lý Marketing căn bản, tài liệu còn phân tích các đặc điểm
thực tiễn môi trường kinh doanh của Việt Nam để giúp cho người đọc dễ áp
dụng các kiến thức cơ bản của Marketing trong thực tiễn. Tác giả còn lựa chọn
nhiều ví dụ, tình huống kinh doanh trên thị trường Việt Nam để minh hoạ cho
các luận điểm lý thuyết được trình bày. Cuối mỗi chương, tác giả cung cấp
những câu hỏi để ôn tập và thảo luận, giúp cho sinh viên nắm chắc bài hơn.
Tác giả đã giành nhiều công sức cho việc biên soạn giáo trình này. Tuy
nhiên, vì đây là lần đầu tiên tài liệu được biên soạn cho nên chắc rằng tài liệu
không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong nhận được các ý kiến đóng
góp chân thành của độc giả gần xa.

Tác giả
GV. Nguyễn Thế Phương

-1-

CHƯƠNG I: BẢN CHẤT CỦA MARKETING
I. VAI TRÒ CỦA MARKETING
1. Sự ra đời của Marketing
Marketing ra đời trong nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa nhằm giải
quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu. Xuất phát từ nước Mỹ, sau đó được truyền
bá dần dần sang các nước khác. Việt Nam đã tiếp nhận và đưa vào giảng dạy
môn học Marketing tại các trường học vào cuối những năm 80 đầu 90 khi nền
kinh tế đang chuyển sang cơ chế thị trường. Hiện nay, Marketing là một môn
học bắt buộc trong các chương trình ngành Quản trị kinh doanh.
Marketing là quá trình tổng kết thực tiễn sản xuất kinh doanh trong môi
trường cạnh tranh và dần dần được khái quát hoá và nâng lên thành lý luận khoa
học. Do quá trình sản xuất hàng hoá phát triển, từ chỗ lao động thủ công đến lao
động cơ giới hoá, sản xuất hàng loạt...
-
1
-
LỜI NÓI ĐẦU
Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế xu thế không tránh
khỏi đối với các quốc gia, trong đó Việt Nam. Đảng Nhà nước ta chủ
trương chủ động hội nhập để phát triển yêu cầu các ngành phải y dng lộ
trình hội nhập.
Trong điều kiện đó, cạnh tranh ngày càng trở n gay gt với quy mô,
cường độ và phạm vi ngày càng rộng. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thay
đổi tư duy kinh doanh, hướng tới khách hàng. Do vậy, Marketing trở thành môn
học không thể thiếu được đối với các sinh viên ngành quản trị kinh doanh.
Cuốn i liệu Marketing căn bản” được tác giả biên soạn nhằm mục đích
cung cấp những kiến thức Marketing căn bn cho các sinh viên ngành kinh tế.
Ngoài ra, các nhà kinh tế kinh doanh trên mạng lưới cũng có thể tham kho đ
trang bị cho mình một công cụ htrợ đắc lực cho các quyết định kinh doanh
trong một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ.
Tài liệu được biên soạn thành 6 chương theo th tc của môn học.
Ngoài những nguyên Marketing căn bản, tài liệu còn phân tích các đc điểm
thực tiễn môi trường kinh doanh của Vit Nam đ giúp cho người đọc d áp
dụng các kiến thức bản của Marketing trong thực tiễn. Tác gi còn lựa chọn
nhiều dụ, tình hung kinh doanh trên thị trường Việt Nam để minh hoạ cho
các luận điểm thuyết được trình bày. Cuối mỗi chương, tác giả cung cấp
những câu hỏi để ôn tập và thảo luận, giúp cho sinh viên nắm chắc bài hơn.
Tác giả đã giành nhiều công sức cho việc biên soạn giáo trình này. Tuy
nhiên, đây lần đầu tiên tài liệu được biên soạn cho nên chắc rằng tài liệu
không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong nhận được các ý kiến đóng
góp chân thành của độc giả gần xa.
Tác giả
GV. Nguyễn Thế Phương
Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing - Người đăng: Hop Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Marketing 9 10 521