Ktl-icon-tai-lieu

Marketing 3.0 - From Products to Customers to the Human Spirit (PHILIP KOTLER)

Được đăng lên bởi Lorenanguyen
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Marketing 3.0 - From Products to Customers to the Human Spirit (PHILIP KOTLER) - Người đăng: Lorenanguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Marketing 3.0 - From Products to Customers to the Human Spirit (PHILIP KOTLER) 9 10 78