Ktl-icon-tai-lieu

Marketing căn bản

Được đăng lên bởi tranthithanhhang741-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương: Chiến lược Marketing-Mix cho sản phẩm Omo của công ty Unilever
Chương 1: Cơ sở lí luận (HÀ)

1.1.

Khái quát về Marketing
Khái niệm Marketing
Khái niệm Marketing-Mix
Các công cụ của Marketing-Mix
1.2. Môi trường Marketing và ma trận SWOT
1.2.1.
Môi trường vĩ mô
1.2.2.
Môi trường vi mô

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.2.3.

Ma trận SWOT
Các hoạt động trong thị trường Marketing (mấy bạn tìm tiêu đề khác phù hợp hơn cái này dùm mình với)
1.3.1.
Phân khúc thị trường
1.3.2.
Thị trường mục tiêu
1.3.3.
Định vị sản phẩm
1.3.4.
Các chiến lược Marketing-Mix
1.3.4.1. Chiến lược sản phẩm
1.3.4.2. Chiến lược giá

1.3.

1.3.4.3.
1.3.4.4.

Chiến lược phân phối
Chiến lược chiêu thị

Chương 2: Thực trạng chiến lược Merketing-Mix cho sản phẩm Omo của công ty Unilever

2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Unilever (HẰNG)
2.2. Thực trạng hoạt động Marketing của công ty Unilever
2.2.1. Phân tích môi trường Marketing
2.2.1.1. Phân khúc thị trường (LAN)
Cơ Sở Phân Khúc Thị Trường
Omo đã sử dụng nhiều tiêu thức để phân khúc thị trường
- Địa lý: Omo đặc biệt chú ý đến quy mô thành phố và mật dộ dân số, các hoạt động marketing đều diễn ra
ở các thành phố lớn như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,… Đây là những thị trường có khả
năng sinh lời cao do nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm có tính năng tẩy trắng như Omo.
- Nhân khẩu:
Thu nhập: những người có mức thu nhập tương đối ổn định, Omo tung ra thị trường sản phẩm với những trọng
lượng khác nhau phù hợp với khả năng tài chính của từng khách hàng.
Nghề nghiệp: Omo nhắm tới những người làm việc trong môi trường dễ nhiễm bẩn để thể hiện tính năng tẩy
trắng vượt trội của mình, ngoài ra Omo còn chú ý đến những người hoạt động trong ngành nghề có thu nhập
cao và ổn định.

Tuổi tác: tất cả nhữg người có nhu cầu sử dụng sản phẩm, những người trưởng thành, có thu nhập ổn định và
đã có gia đình. Trong gia đình thường những bà mẹ, những người vợ, họ là người thường xuyên làm công việc
giặt giũ do đó họ biết rõ họ cần sử dụng loại sản phẩm nào.Vì thế Omo thường nhắm đến những đối tượng đã
có gia đình.
Giới tính: bao gồm cả nam và nữ. Tuy nhiên Omo đặc biệt chú ý đến các bà nội trợ, những người trực tiếp
quyết định đến việc lựa chọn loại sản phẩm để tiêu dùng.Các bà mẹ, người vợ Việt Nam thường quan tâm đến
tính năng tẩy sạch của các loại bột giặt, vì thế Omo đã lựa chọn phân khúc này.
2.2.1.2. Khách Hàng Mục Tiêu
Dựa trên những tiêu thức trên, khách hàng mục tiêu mà Omo hướng đến là các bà nội trợ, các bà mẹ, người vợ
có thu nhập ổn...
Đề cương: Chiến lược Marketing-Mix cho sản phẩm Omo của công ty Unilever
Chương 1: Cơ sở lí luận ()
1.1. Khái quát về Marketing
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.2. Khái niệm Marketing-Mix
1.1.3. Các công cụ của Marketing-Mix
1.2. Môi trường Marketing và ma trận SWOT
1.2.1. Môi trường vĩ mô
1.2.2. Môi trường vi mô
1.2.3. Ma trận SWOT
1.3. Các hoạt động trong thị trường Marketing (mấy bạn tìm tiêu đề khác phù hợp hơn cái này dùm mình với)
1.3.1. Phân khúc thị trường
1.3.2. Thị trường mục tiêu
1.3.3. Định vị sản phẩm
1.3.4. Các chiến lược Marketing-Mix
1.3.4.1. Chiến lược sản phẩm
1.3.4.2. Chiến lược giá
1.3.4.3. Chiến lược phân phối
1.3.4.4. Chiến lược chiêu thị
Chương 2: Thực trạng chiến lược Merketing-Mix cho sản phẩm Omo của công ty Unilever
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Unilever (HẰNG)
2.2. Thực trạng hoạt động Marketing của công ty Unilever
2.2.1. Phân tích môi trường Marketing
2.2.1.1. Phân khúc thị trường (LAN)
Cơ Sở Phân Khúc Thị Trường
Omo đã sử dụng nhiều tiêu thức để phân khúc thị trường
- Địa lý: Omo đặc biệt chú ý đến quy mô thành phố và mật dộ dân số, các hoạt động marketing đều diễn ra
ở các thành phố lớn như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,… Đây là những thị trường có khả
năng sinh lời cao do nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm có tính năng tẩy trắng như Omo.
- Nhân khẩu:
Thu nhập: những người có mức thu nhập tương đối ổn định, Omo tung ra thị trường sản phẩm với những trọng
lượng khác nhau phù hợp với khả năng tài chính của từng khách hàng.
Nghề nghiệp: Omo nhắm tới những người làm việc trong môi trường dễ nhiễm bẩn để thể hiện tính năng tẩy
trắng vượt trội của mình, ngoài ra Omo còn chú ý đến những người hoạt động trong ngành nghề có thu nhập
cao và ổn định.
Marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing căn bản - Người đăng: tranthithanhhang741-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Marketing căn bản 9 10 486