Ktl-icon-tai-lieu

Marketing của 1 doanh nghiệp điển hình

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặt Vấn Đề
Là doanh nghiệp dược các Công ty không những phải đảm bảo yêu cầu về
chuyên môn như kịp thời, chất lượng mà còn phải mở rộng sản xuất phát triển khả
năng cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác. Xã hội phát triển đời sống của
nhân dân được nâng cao đã ảnh hưởng tới nhu cầu dùng thuốc của nhân dân điều
này mang đến những cơ hội và cả những thách thức cho doanh nghiệp dược
phẩm. Để có thế cạnh tranh có hiệu quả, các Công ty phải phát triển mạnh các
chiến lược Marketing bao gồm: sản phẩm, giá cả, phân phối và đẩy mạnh bán
hàng.
Với chức năng kinh doanh và xuất nhập khẩu thuốc Công ty Cổ Phần
Dược phẩm Nam Hà là tiền thân của doanh nghiệp Dược Nhà nước đã không
ngừng đổi mới và phát triển, không chỉ có đường lối kinh doanh và hướng đầu
tư phù hợp với thị trường mà còn vận dụng một cách sáng tạo các lý thuyết về
Marketing chung và Marketing dược để đưa ra một chiến lược kinh doanh phù
hợp và kịp thời. Trong đó chính sách về sản phẩm là chính sách nổi trội của
Công ty.

Phần 1.Tổng Quan
Việc thành công hay thất bại trong kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào việc
DN có chọn được mặt hàng đáp ứng được với nhu cầu của thị trường và phù hợp
với đặc điểm của DN hay không? Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà đã cố
gắng vận dụng các lý thuyết về chính sách sản phẩm của Marketing chung và
Marketing dược để xây dựng một chính sách sản phẩm phù hợp với đặc điểm và
điều kiện của Công ty nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các
chính sách sản phẩm nổi trội của Công ty:
- Chính sách về phát triển doanh mục sản phẩm mới.
- Chính sách về kiểu dáng mẫu mã.
- Chiến sách phân biệt đầu tư.
- Chính sách về chất lượng sản phẩm và công nghệ.
Công ty đưa ra thị trường một danh mục thuốc với nhiều nhóm, nhiều
chủng loại trong đó có nhiều mặt hàng thông thường để đáp ứng nhu cầu của
nhân dân và làm phong phó danh mục sản phẩm. Tuy nhiên vẫn tập trung đầu tư
và phát triển các mặt hàng một cách chọn lọc đặc biệt đầu tư vào các mặt hàng
chủ chốt. Việc điều chỉnh cơ cấu mặt hàng theo xã hội, giảm dần các loại thuốc
có giá trị thấp tăng thuốc có giá trị cao phù hợp với nhu cầu của thị trường đã
tạo nên sức cạnh tranh của Công ty với các cơ sở sản xuất khác. Để thu hót được
người tiêu dùng thì cần có sự khác biệt và nổi trội hơn so với các sản phẩm đã
có trên thị trường. Vì vậy Công ty đầu tư nhiều vào công tác nghiên cứu tạo sản
phẩm mới. Mỗi năm Công ty đăng ký trên 20 mặt hàng mới độc đáo về hình

thức, đảm bảo về chất lượng. Bên cạnh đó việc tăng cường hiệu quả điều trị ...
Đặt Vấn Đề
Là doanh nghiệp dược các Công ty không những phải đảm bảo yêu cầu về
chun môn nkịp thời, chất ợngn phải mở rộng sản xuất phát triển khả
năng cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác. hội phát triển đời sống của
nhân dân được nâng cao đã ảnh hưởng tới nhu cầu dùng thuốc của nhân dân điều
này mang đến những hội cả những thách thức cho doanh nghiệp dược
phẩm. Để thế cạnh tranh hiệu quả, các Công ty phải phát triển mạnh các
chiến lược Marketing bao gồm: sản phẩm, giá cả, phân phối và đẩy mạnh bán
hàng.
Với chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc Công ty Cổ Phần
Dược phẩm Nam là tiền thân của doanh nghiệp Dược Nhà nước đã không
ngừng đổi mới và phát triển, không chỉ đường lối kinh doanh hướng đầu
phù hợp với thị trường còn vận dụng một cách sáng tạo các thuyết về
Marketing chung Marketing dược để đưa ra một chiến lược kinh doanh phù
hợp kịp thời. Trong đó chính sách về sản phẩm là chính sách nổi trội của
Công ty.
Marketing của 1 doanh nghiệp điển hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing của 1 doanh nghiệp điển hình - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Marketing của 1 doanh nghiệp điển hình 9 10 360