Ktl-icon-tai-lieu

Marketing in the Network Economy

Được đăng lên bởi Danny Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nói về sự thay đổi của marketing
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
Marketing in the Network Economy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing in the Network Economy - Người đăng: Danny Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Marketing in the Network Economy 9 10 128