Ktl-icon-tai-lieu

Marketing trực tuyến

Được đăng lên bởi quynhgiaoht26-gmail-com
Số trang: 489 trang   |   Lượt xem: 4603 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2010
MARKETING TRỰC TUYẾN

1

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................. 2
MỤC LỤC BẢNG ............................................................................................................... 19
MỤC LỤC HÌNH ................................................................................................................ 22
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................................... 27
ĐIỀU GÌ MỚI TRONG TÁI BẢN NÀY ..................................................................... 28
CÁC TÍNH NĂNG SƢ PHẠM ................................................................................... 30
TÀI LIỆU HỖ TRỢ GIẢNG DẠY ............................................................................. 31
LỜI CẢM TẠ ............................................................................................................. 31
VỀ TÁC GIẢ ....................................................................................................................... 33
PHẦN 1: BỐI CẢNH MARKETING TRỰC TUYẾN ......................................................... 34
CHƢƠNG 1: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƢƠNG LAI ..................................................... 35
Phác thảo chƣơng ........................................................................................................ 35
Dell bắt đầu lắng nghe................................................................................................. 37
1.1 BỨC TRANH VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN ................................................ 38
1.1.1. Làm gì? .................................................................................................... 38
1.1.2. Internet 101 .............................................................................................. 39
1.1.3. Marketing trực tuyến rộng hơn Web ......................................................... 40
1.1.4. Marketing trực tuyến rộng hơn công nghệ ................................................ 41
1.2. QUÁ KHỨ CỦA MARKETING TRỰC TUYẾN: WEB 1.0 ................................ 43
1.2.1. Chữ E bị bỏ quên trong cụm từ marketing trực tuyến ................................ 45
1.2.2. Tác động của công nghệ thông tin vào marketing ..................................... 46

2

1.3. MARKETING TRỰC TUYẾN NGÀY NAY: WEB 2.0 ...................................... 48
1.4. TƢƠNG LAI: WEB 3....
1
2010
M
Marketing trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing trực tuyến - Người đăng: quynhgiaoht26-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
489 Vietnamese
Marketing trực tuyến 9 10 187