Ktl-icon-tai-lieu

marketing về sản phẩm omo

Được đăng lên bởi Nhuan Do
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 23880 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Trường học OnlineMỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................................1
CHƯƠNG I......................................................................................................................................4
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH MARKETING MỤC TIÊU...........................................4
Lựa chọn thị trường mục tiêu: ...............................................................................................8
CHƯƠNG II...............................................................................................................................11
THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH MARKETING MỤC TIÊU CHO BỘT GIẶT OMO- MỘT
SẢN PHẨM CỦA UNILEVER VIỆT NAM............................................................................11
II. Các phương án định vị của OMO....................................................................................16
Lựa chọn vị thế của sản phẩm trên thị trường: .....................................................................19
Sự khác biệt về thương hiệu...................................................................................................20
CHƯƠNG III.............................................................................................................................23
CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT CHO SẢN PHẨM BỘT GIẶT OMO................................23
Lựa chọn thị trường mục tiêu.................................................................................................23
Định vị sản phẩm...................................................................................................................24
Ngoài ra, công ty nên lưu ý những vấn đề: ..........................................................................24
KẾT LUẬN....................................................................................................................................25

Sưu tầm và chia sẻ miễn phí

Trang 1

Trường học OnlineLỜI NÓI ĐẦU
Trong thời đại ngày nay, khi mà nền kinh tế đang phát triển với tốc độ rất
nhanh qua từng ngày thì sự cạnh tranh của các loại hàng hóa trên thị trường là rất
gay gắt. Vậy nên để một sản phẩm có thể tồn tại và phát triển ở thị trường rộng lớn
thì các nhà Marketing phải đưa ra được một chiến lược Marketing hợp lý.
Và nhất là khi sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá làm cho của cải vật
chất ngày càng tăng, việc tiêu th...
Trường học Online http://school.vnmic.com
MỤC LỤC
MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG I ...................................................................................................................................... 4
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH MARKETING MỤC TIÊU ........................................... 4
Lựa chọn thị trường mục tiêu: ............................................................................................... 8
CHƯƠNG II ............................................................................................................................... 11
THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH MARKETING MỤC TIÊU CHO BỘT GIẶT OMO- MỘT
SẢN PHẨM CỦA UNILEVER VIỆT NAM ............................................................................ 11
II. Các phương án định vị của OMO. ................................................................................... 16
Lựa chọn vị thế của sản phẩm trên thị trường: ..................................................................... 19
Sự khác biệt về thương hiệu. .................................................................................................. 20
CHƯƠNG III ............................................................................................................................. 23
CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT CHO SẢN PHẨM BỘT GIẶT OMO ................................ 23
Lựa chọn thị trường mục tiêu ................................................................................................. 23
Định vị sản phẩm ................................................................................................................... 24
Ngoài ra, công ty nên lưu ý những vấn đề: .......................................................................... 24
KẾT LUẬN .................................................................................................................................... 25
Sưu tầm và chia sẻ miễn phí Trang 1
marketing về sản phẩm omo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing về sản phẩm omo - Người đăng: Nhuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
marketing về sản phẩm omo 9 10 889