Ktl-icon-tai-lieu

MARKETING VINAMILK

Được đăng lên bởi Lan Hương Huỳnh Thị
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2301 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lập Kế Hoạch Marketing

Kế hoạch marketing
Bước 1: Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Mục Tiêu Của Công Ty Vinamilk.
1.1. Tầm nhìn :
“ Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Châu Á về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe
phục vụ cuộc sống con người.”
1.2. Sứ mệnh :
“Vinamilk cam kết mang đến cho mọi người những sản phẩm hàng đầu về dinh dưỡng và
sức khỏe .”
1.3.Mục Tiêu :
 Đến năm 2030, chiếm lĩnh thị trường châu Á về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe
khoảng 30% thị phần
 Năm 2020 xây dựng 30 chi nhánh trên các thị trường lớn của châu á như : Trung Quốc,
Nhật Bản, hàn quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Mã Lai, Đài Loan,….
 Năm 2025 xây dựng 15 nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan,
 Năm 2030 xây dựng xong 500 nghìn điểm phân phối trên trong khu vực châu á.
Bước 2. Phân Tích Tình Huống :
2.1. Phân Tích Swot Của Công Ty Vinamilk
Điểm mạnh

Cơ Hội

 Thương hiệu mạnh , thị phần lớn (75%).

 Các chính sách ưu đãi của chính phủ về

 Mạng Lưới phân phối rộng khắp (64 tỉnh
thành ).
 Sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh.

ngành sữa ( phê duyệt 2000 tỷ cho các dự
án phát triển ngành sữa đến 2020 ).
 Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định

 Dây chuyền sản xuất tiên tiến.

(vinamilk cũng chủ động đầu tư, xây

 Ban lãnh đạo có năng lực quản lý tốt.

dựng các nguồn đầu tư, xây dựng các

1

Lập Kế Hoạch Marketing

 Danh mục sản phẩm đa dạng và mạnh
(150 chủng loại sản phẩm).
 Quan hệ bền vững với các đối tác.
 Đội ngủ tiếp thị và nghiên cứu sản phẩm

nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu của
doanh nghiệp).
 Gia nhập WTO : mở rộng thị trường ,
kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm.

giàu kinh nghiệm.
Điểm Yếu

Thách Thức

 Chủ yếu tập trung sản phẩm vào thị

 Nền kinh tế không ổn định ( lạm phát ,
khủng hoảng kinh tế .....).

trường trong nước.

 Hoạt động Marketing của công ty chủ yếu  Gia nhập WTO : xuất hiện nhiều đối thủ
tập trung ở miền Nam.

cạnh tranh.
 Tình hình chính trị trên thế giới còn nhiều
bất ổn.

2.2. Phân Tích Pest Của Công Ty Vinamilk
Các Yếu Tố

Nội Dung
 Yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt.
 Nền chính trị ổn định thuận lợi cho việc kinh doanh của công ty.

Thể Chế Chính Trị

 Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi ( phê duyệt 2000 tỷ
đồng cho các dự án phát triển ngành sữa đến năm 2020).
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Việt Nam đã có tác động tích

Kinh Tế

cực tới sức mua trong nước.
 Gia nhập WTO gây áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 Thuế nhập khẩu sản phẩm sữa giảm tạo điều kiện thuận lợi cho

2

Lập Kế Hoạch Marketin...
Lập Kế Hoạch Marketing
1
Kế hoạch marketing
Bước 1: Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Mục Tiêu Của Công Ty Vinamilk.
1.1. Tầm nhìn :
“ Trthành biểu tượng niềm tin hàng đầu Châu Á về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe
phục vụ cuộc sống con người.”
1.2. Sứ mệnh :
“Vinamilk cam kết mang đến cho mọi người những sản phẩm hàng đầu về dinh dưỡng và
s
ức khỏe .”
1.3.Mục Tiêu :
Đến năm 2030, chiếm lĩnh thị trường châu Á về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe
khoảng 30% thị phần
m 2020 xây dựng 30 chi nhánh trên các thị trường lớn của châu á như : Trung Quốc,
Nhật Bản, hàn quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Mã Lai, Đài Loan,….
Năm 2025 xây dựng 15 nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan,
Năm 2030 xây dựng xong 500 nghìn điểm phân phối trên trong khu vực châu á.
Bước 2. Phân Tích Tình Hung :
2.1. Phân Tích Swot C
ủa Công Ty Vinamilk
Điểm mạnh
Thương hiệu mạnh , thị phần lớn (75%).
Mạng Lưới phân phối rộng khắp (64 tỉnh
thành ).
Sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh.
Dây chuyền sản xuất tiên tiến.
Ban lãnh đạo có năng lực quản lý tốt.
Cơ Hội
Các chính sách ưu đãi của chính phủ về
ngành sữa ( phê duyệt 2000 tỷ cho các dự
án phát triển ngành sữa đến 2020 ).
Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định
(vinamilk cũng chủ động đầu tư, xây
dựng các nguồn đầu tư, xây dựng các
MARKETING VINAMILK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MARKETING VINAMILK - Người đăng: Lan Hương Huỳnh Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MARKETING VINAMILK 9 10 566