Ktl-icon-tai-lieu

Martin_R.C.- Agile software development principles, patterns, and practices-Pearson(2003).djvu

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Martin_R.C.- Agile software development principles, patterns, and practices-Pearson(2003).djvu - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Martin_R.C.- Agile software development principles, patterns, and practices-Pearson(2003).djvu 9 10 91