Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cho thuê xe

Được đăng lên bởi giatien2510
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập -tự do- hạnh phúc
--------o0o----------

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN KHÁCH
Số……..HĐ

-căn cứ vào luật thương mại được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam khoá
XI,kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
-Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên.;
Hôm nay ngày……tháng……..năm….

Chúng Tôi gồm có:
Đơn vị cho thuê xe: (Bên A)

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch T&T
Đại Diện; Ông:( bà) ……………….. Chức vụ ;……………………….
ĐC: Số 135 Lô B1 khu Tái định cư trần phú-phường Trần Phú-Hoàng Mai-HN
VPGD;10/91 Lĩnh Nam-Hoàng Mai-HN
ĐT: 04 3994 3195
Fax; 84-436320540
MST; 0104168487
Tài khoản số: 15396978
Tại Ngân hàng VP Bank,CN Minh Khai


Đơn Vị Thuê xe: (Bên B)………………………………………………………………….
Đại Diện; Ông (Bà)………………………………………….…Chức vụ…………………………..
Địa chỉ;……………………………………………………………………………………………...
Điện Thoại;……………………………. fax;……………………MST……………………………
Tài khoản số ……………………Tại……………………………………………………………….
Hai bên đã thoả thuận và ký kết hợp đông thuê xe như sau;

Điều I: Số lượng xe và thời gian thuê;
Số lượng xe………………..……………......Loai xe........................................................................
Thời gian thuê từ ngày …..…./…......./……...đến ngày………../…..…./………………………….
Thời gian đón khách lúc;……………………..trả khách lúc………………….................................
Lịch trình ;…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Điều II: Thể thức thanh toán; Thanh toán bằng tiền mặt ( ) hoặc chuyển khoản ( )
Giá thuê;……………………… bằng chữ………………………………………………………….
Giá trên ……… bao gồm thuế VAT.
Số Tiền đặt trước ……………………….…………….Còn lại…………………….……………….
Chi Phí .Cầu phà,Bến bãi Bên …….Ăn nghỉ lái xe Bên …………………………………………..
Điều III: Cam kết chung;
1>Sau khi ký HĐ Bên B muốn thay đổi địa điểm và thời gian đón phải báo trước cho bên A
Trước 24h.Trong trường hợp xe đã đến đia điểm đón khách ,nhưng phải về không thì bên B phải
Thanh Toán 50% tổng giá trị HĐ.
2>Bên A đảm bảo xe tốt , đúng chủng loại khách YC đảm bảo đón khách đúng giờ ,lái xe p/v tận
tình ,xe đảm bảo có đầy đủ bảo hiểm cho hành khách theo đúng Quy định .
3> lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá số người theo quy định,không đi vào đường cấm,
đường chật hẹp ,nguy hiểm,không vận chuyển hàng hoá,hành lý ,hàng Quốc cấm trái pháp luật.
4> Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau ,mỗi bên giữ 01 bản..
ĐẠI DIÊN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập -tự do- hạnh phúc
--------o0o----------
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN KHÁCH
Số……..HĐ
-căn cứ vào luật thương mại được Quốc hội nước cộng hoà hội chủ nghĩa việt nam khoá
XI,kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
-Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên.;
Hôm nay ngày……tháng……..năm….
Chúng Tôi gồm có:
Đơn vị cho thuê xe: (Bên A)
Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch T&T
Đại Diện; Ông:( bà) ……………….. Chức vụ ;……………………….
ĐC: Số 135 Lô B1 khu Tái định cư trần phú-phường Trần Phú-Hoàng Mai-HN
VPGD;10/91 Lĩnh Nam-Hoàng Mai-HN
ĐT: 04 3994 3195 Fax; 84-436320540 MST; 0104168487
Tài khoản số: 15396978 Tại Ngân hàng VP Bank,CN Minh Khai
http://thuexehopdong.net
Đơn Vị Thuê xe: (Bên B)………………………………………………………………….
Đại Diện; Ông (Bà)………………………………………….…Chức vụ…………………………..
Địa chỉ;……………………………………………………………………………………………...
Điện Thoại;……………………………. fax;……………………MST……………………………
Tài khoản số ……………………Tại……………………………………………………………….
Hai bên đã thoả thuận và ký kết hợp đông thuê xe như sau;
Điều I: Số lượng xe và thời gian thuê;
Số lượng xe………………..……………......Loai xe........................................................................
Thời gian thuê từ ngày …..…./…......./……...đến ngày………../…..…./………………………….
Thời gian đón khách lúc;……………………..trả khách lúc………………….................................
Lịch trình ;…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Điều II: Thể thức thanh toán; Thanh toán bằng tiền mặt ( ) hoặc chuyển khoản ( )
Giá thuê;……………………… bằng chữ………………………………………………………….
Giá trên ……… bao gồm thuế VAT.
Số Tiền đặt trước ……………………….…………….Còn lại…………………….……………….
Chi Phí .Cầu phà,Bến bãi Bên …….Ăn nghỉ lái xe Bên …………………………………………..
Điều III: Cam kết chung;
1>Sau khi Bên B muốn thay đổi địa điểm thời gian đón phải báo trước cho bên A
Trước 24h.Trong trường hợp xe đã đến đia điểm đón khách ,nhưng phải về không thì bên B phải
Thanh Toán 50% tổng giá trị HĐ.
2>Bên A đảm bảo xe tốt , đúng chủng loại khách YC đảm bảo đón khách đúng giờ ,lái xe p/v tận
tình ,xe đảm bảo có đầy đủ bảo hiểm cho hành khách theo đúng Quy định .
3> lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá số người theo quy định,không đi vào đường cấm,
đường chật hẹp ,nguy hiểm,không vận chuyển hàng hoá,hành lý ,hàng Quốc cấm trái pháp luật.
4> Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau ,mỗi bên giữ 01 bản..
ĐẠI DIÊN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Mẫu hợp đồng cho thuê xe - Người đăng: giatien2510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cho thuê xe 9 10 235