Ktl-icon-tai-lieu

Máy xây dựng

Được đăng lên bởi hsinq6ruavn
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 5057 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BÀI GIẢNG
MÁY XÂY DỰNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
---------

NGUYỄN KHÁNH LINH

BÀI GIẢNG MÁY XÂY DỰNG

ĐÀ NẴNG, 2007

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Th.S NGUYỄN KHÁNH LINH

BÀI GIẢNG MÁY XÂY DỰNG

ĐÀ NẴNG, 2005

1. Số đơn vị học trình : 4 (60 tiết)
2. Đối tượng giảng dạy :
Sinh viên hệ đại học các ngành xây dựng : Dân dụng và Công nghiệp, Thuỷ lợi - Thuỷ điện, Cầu Đường, Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án.
3. Phân bố thời gian :
Lên lớp : 60 tiết
Thực tập, thực hành, bài tập lớn, đồ án : Không
4. Các môn học trước cần thiết :
Vẽ kỹ thuật, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, sức bền vật liệu.
5. Mô tả vắn tắt nội dung môn học :
Môn học trình bày kiến thức cơ bản về công dụng, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quá trình
làm việc, đặc tính kỹ thuật, phạm vi sử dụng, ưu nhược điểm và các tính toán cơ bản của các loại
máy và thiết bị xây dựng thường sử dụng trong công tác thi công xây dựng công trình như : máy vận
chuyển, máy nâng chuyển, máy làm đất, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy và thiết bị gia cố nền
móng,...
6. Nhiệm vụ của sinh viên :
Dự lớp : có mặt ít nhất 80% thời gian qui định
Đọc tài liệu, làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên
7. Tài liệu học tập :
a. Tài liệu chính :
Nguyễn Văn Hùng (2002), Máy xây dựng, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
b. Các tài liệu tham khảo khác :
1. Vũ Minh Khương (2004), Máy xây dựng, Nxb Xây dựng, Hà Nội.
2. Nguyễn Đình Thuận (2001), Sử dụng Máy xây dựng và làm đường, Nxb Giao thông Vận tải,
Hà Nội.
3. Trương Quốc Thành (1999), Máy và thiết bị nâng, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
4. Phạm Hữu Đỗng (2004), Máy làm đất, Nxb Xây dựng, Hà Nội
5. Trần Quang Quý (2001), Máy sản xuất vật liệu xây dựng, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội.
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :
Căn cứ vào kết quả của các hoạt động : dự lớp, kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ
9. Thang điểm : 10
10. Mục đích, yêu cầu của môn học :
Môn học Máy xây dựng cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ khí và máy xây dựng cho sinh
viên chuyên ngành xây dựng, nhằm nâng cao năng lực quản lý khai thác sử dụng máy xây dựng cho

sinh viên ngành xây dựng - những người cán bộ kỹ thuật trong tương lai. Ngoài ra, môn học còn hỗ
trợ sinh viên lĩnh hội kiến thức của các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng
như : Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, Xây dựng cầu, Xây dựng đường, Thi công thuỷ lợi.
Sinh viên phải nắm được công dụng, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quá trình làm
việc, đặc tính kỹ thuật, phạm vi sử dụng, ...
BÀI GING
MÁY XÂY DNG
Máy xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy xây dựng - Người đăng: hsinq6ruavn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Máy xây dựng 9 10 752