Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH KINH DOANH QUA MẠNG

Được đăng lên bởi nguyenthihaiyen228
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Phân tích bản chất của hình thức kinh doanh theo mạng (Khái niệm, mô
hình hoạt động (thông qua 4 trụ cột, 9 nhân tố: sản phẩm, khách hàng, quản trị cơ
sở hạ tầng, tài chính), nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm…). Khái quát thực
trạng hình thức kinh doanh theo mạng trên thế giới và Việt Nam. Những cách thức
(dấu hiệu) để nhận biết một công ty kinh doanh theo mạng chân chính?

I.
I.
a)

Khái quát về MLM
MLM là gì và nguyên lý hoạt động của nó
Khái quát về MLM

-

-

-

MLM (viết tắt của Multi-Level Marketing, được dịch là: “phân phối nhiều tầng”
hay “bán hàng đa cấp”) là một khái niệm marketing với việc xây dựng một bộ máy
gồm nhiều cấp để đưa hàng hoá và dịch vụ từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.
Sử dụng hình thức tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.
Thu nhập dưới dạng hoa hồng đuợc chia cho tất cả các tầng phân phối của công ty.

Sơ đồ lưu thông hàng hóa giản đơn của mô hình MLM
Note:
- Thành viên của các mạng lưới này giới thiệu sản phẩm cho người khác, vừa thu
hút khách hàng cho công ty, vừa chia sẻ cơ hội kinh doanh với họ thông qua việc
đề nghị họ tham gia phân phối, dạy cho họ xây dựng hệ thống nhân viên tư vấn
(phân phối) của riêng mình.
Ở Việt Nam MLM được gọi là bán hàng đa cấp, tiếp thị mạng lưới, hợp tác tiêu
thụ…Tại khoản 11 điều 3 Luật Cạnh Tranh 2005 của Quốc hội nước ta quy định
kinh doanh theo mạng như sau:
“Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện
sau đây:
+ Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham
gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;
+ Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu
dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dung hoăc địa điểm khác không phải là
địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia;
+ Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi
ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán
hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được
doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.”

b)
-

II.
1)

Nguyên lý hoạt động
Chia sẻ thông tin trực tiếp và phát triển theo cấp số nhân
Mạng lưới phân phối của các công ty MLM sẽ đảm nhận hoàn toàn vai trò chia sẻ
thông tin trực tiếp như là một biện pháp hữu hiệu thay thế cho các công cụ tiếp thị,
quảng cáo truyền thống.
Note: Nguyên lý phát triển được xây dựng trên nền tảng chia sẻ thông tin trực tiếp,
phát triển theo nghĩa thông thườ...
Đề tài: Phân tích bản chất của nh thức kinh doanh theo mạng (Khái niệm,
hình hoạt động (thông qua 4 trụ cột, 9 nhân tố: sản phẩm, khách hàng, quản trị
sở h tầng, tài chính), nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm…). Khái quát thực
trạng hình thức kinh doanh theo mạng trên thế giới Việt Nam. Những cách thức
(dấu hiệu) để nhận biết một công ty kinh doanh theo mạng chân chính?
MÔ HÌNH KINH DOANH QUA MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH KINH DOANH QUA MẠNG - Người đăng: nguyenthihaiyen228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
MÔ HÌNH KINH DOANH QUA MẠNG 9 10 232