Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình pestel

Được đăng lên bởi Nguyễn Hưng Phát
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Team FME
Strategy Skills
PESTLE Analysis
www.free-management-ebooks.com
ISBN 978-1-62620-998-5
Mô hình pestel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình pestel - Người đăng: Nguyễn Hưng Phát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Mô hình pestel 9 10 497