Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình SWAT

Được đăng lên bởi Trang Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II.

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH SWAT

1. Cơ sở lý thuyết của mô hình SWAT
Mô hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool) được xây dựng để mô phỏng
ảnh hưởng của việc quản lý sử dụng đất đến nguồn nước, bùn cát và hàm lượng
chất hữu cơ trong hệ thống lưu vực sông với các loại đất, với các điều kiện sử
dụng đất khác nhau và điều kiện quản lý tương ứng với một khoảng thời gian dài.
Mô hình được xây dựng trên nền các quan hệ thể hiện bản chất vật lý của hiện
tượng tự nhiên. Ngoài việc sử dụng các phương trình tương quan để mô tả mối
quan hệ giữa các biến vào và ra, SWAT còn yêu cầu các số liệu về thời tiết, sử
dụng đất, địa hình, thực vật và tình hình quản lý tài nguyên đất trong lưu vực. Các
quá trình tự nhiên liên quan tới chuyển động của nước, lắng đọng bùn cát, tăng
trưởng mùa màng, chu trình chất dinh dưỡng,… được tính toán trực tiếp bởi mô
hình từ các thông số đầu vào. Việc mô phỏng cho một lưu vực theo các chiến lược
quản lý khác nhau có thể được diễn ra tương đối đơn giản. Mô hình SWAT dựa
trên các bản đồ số về địa hình (DEM), sông ngòi, đường bao lưu vực để tính toán
và chia lưu vực ra thành các vùng hay các lưu vực nhỏ (sub-basin). Đây là các lưu
vực của các nhánh sông chính trong lưu vực nghiên cứu.
Mô hình đồng thời cho phép người sử dụng thêm các nút bổ sung nước (inlet) để
hỗ trợ cung cấp thêm nguồn nước thực tế khi mà các bản đồ GIS chưa cập nhật kịp
thời và các điểm đo nước (outlet) để chia nhỏ các lưu vực con giúp người sử dụng
có thể tham khảo các vùng khác của lưu vực trong cùng một phạm vi không gian.
Phương pháp sử dụng các lưu vực nhỏ trong mô hình để mô phỏng dòng chảy là
rất thuận lợi khi mà các lưu vực này có đủ số liệu về sử dụng đất cũng như đặc
tính của đất. Bên cạnh đó, mô hình cho phép mô phỏng hoạt động của hồ chứa trên
lưu vực với các thông số như dung tích, diện tích mặt nước, Q tràn,...
Ảnh hưởng của đất và việc sử dụng đất được thể hiện rõ trong việc nhập và xử lý
các bản đồ GIS. Mô hình sẽ cập nhật bản đồ sử dụng đất và phân loại sử dụng đất
theo tên và số phần trăm diện tích loại hình sử dụng đất đó. Tương tự với bản đồ
đất, cũng được cập nhật theo tên và phần trăm diện tích đất.
Các trạm KTTV được cập nhật theo kinh vĩ độ và tương ứng là các chuỗi số liệu
của trạm đó theo thời gian. Mô hình tính toán mưa theo phương pháp đa giác
Theissen.
Trong quá trình tính toán dòng chảy, mô hình đã sử dụng phương pháp tính bốc
hơi (theo Penman-Monteith, Priestley-Taylor, Hardgreve hoặc đọc từ file), diễn
toán dòng chảy theo phương pháp Muskingu...
II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH SWAT
1. Cơ sở lý thuyết của mô hình SWAT
hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool) được xây dựng để phỏng
ảnh hưởng của việc quản sử dụng đất đến nguồn nước, bùn cát hàm lượng
chất hữu trong hệ thống lưu vực sông với các loại đất, với các điều kiện sử
dụng đất khác nhau và điều kiện quản lý tương ứng với một khoảng thời gian dài.
hình được xây dựng trên nền các quan hệ thể hiện bản chất vật của hiện
tượng tự nhiên. Ngoài việc sử dụng các phương trình tương quan để tả mối
quan hệ giữa c biến vào ra, SWAT còn yêu cầu các số liệu về thời tiết, sử
dụng đất, địa hình, thực vậttình hình quản lý tài nguyên đất trong lưu vực. Các
quá trình tự nhiên liên quan tới chuyển động của ớc, lắng đọng bùn cát, tăng
trưởng mùa màng, chu trình chất dinh dưỡng, được tính toán trực tiếp bởi
hình từ các thông số đầu vào. Việc mô phỏng cho một lưu vực theo các chiến lược
quản khác nhau thể được diễn ra tương đối đơn giản. hình SWAT dựa
trên các bản đồ số về địa hình (DEM), sông ngòi, đường bao lưu vực để tính toán
chia lưu vực ra thành các vùng hay các lưu vực nhỏ (sub-basin). Đây là các lưu
vực của các nhánh sông chính trong lưu vực nghiên cứu.
hình đồng thời cho phép người sử dụng thêm các nút bổ sung nước (inlet) để
hỗ trợ cung cấp thêm nguồn nước thực tế khi mà các bản đồ GIS chưa cập nhật kịp
thời và các điểm đo nước (outlet) để chia nhỏ các lưu vực con giúp người sử dụng
thể tham khảoc vùng khác của lưu vực trong cùng một phạm vi không gian.
Phương pháp sử dụng các lưu vực nhỏ trong hình để phỏng dòng chảy
rất thuận lợi khi các lưu vực này đủ số liệu về sử dụng đất cũng như đặc
tính của đất. Bên cạnh đó, mô hình cho phép mô phỏng hoạt động của hồ chứa trên
lưu vực với các thông số như dung tích, diện tích mặt nước, Q tràn,...
Ảnh hưởng của đất việc sử dụng đất được thể hiện trong việc nhập xử
các bản đồ GIS. Mô hình sẽ cập nhật bản đồ sử dụng đất và phân loại sử dụng đất
theo tên số phần trăm diện tích loại hình sử dụng đất đó. Tương tự với bản đồ
đất, cũng được cập nhật theo tên và phần trăm diện tích đất.
Các trạm KTTV được cập nhật theo kinh độ tương ứng các chuỗi số liệu
của trạm đó theo thời gian. hình tính toán mưa theo phương pháp đa giác
Theissen.
Trong quá trình tính toán dòng chảy, hình đã sử dụng phương pháp tính bốc
hơi (theo Penman-Monteith, Priestley-Taylor, Hardgreve hoặc đọc từ file), diễn
toán dòng chảy theo phương pháp Muskingum, các phương pháp diễn toán chất
lượng nước. Xét về toàn lưu vực thì hình SWAT một hình phân bố.
Mô hình SWAT - Trang 2
Mô hình SWAT - Người đăng: Trang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mô hình SWAT 9 10 681