Ktl-icon-tai-lieu

mô tả công việc nhân viên bán hàng ở công ty Hải Hà

Được đăng lên bởi gacon-dhqt5a4
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BÁNH
KẸO HẢI HÀ;
Thông tin chung:
Vị
trí
công
việc:.........................................................................................................................................
...
Thời
gian
làm
việc:......................................................................................................................................
Bộ
phận:.......................................................................................................................................
...............
Quản
lý
trực
tiếp:.........................................................................................................................................
II/ Mục đích công việc
Thực hiện công việc bán hàng tại công ty bánh kẹo HẢI HÀ
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận phải đầy đủ: mã, loại, quy cách...
2. Thuộc tất cả các mã hàng đang bán (cũ lẫn mới).
3. Nắm tốt các kỷ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, from sản phẩm, kiểu dáng,
tính năng, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
4. Nhập hàng: Căn cứ vào lượng hàng tồn và tốc độ tiêu thụ của từng mã hàng, nhân viên sẽ
lên bảng kê đặt hàng, sau đó chuyển cho cửa hàng trưởng xem và báo về công ty để đặït hàng.
Phải luôn chủ động trong việc đặt hàng và đảm bảo mỗi tuần nhập ít nhất là 1 lần.
5. Kiểm hàng tồn: Đếm số lượng theo mã, mod tại từng bộ phận và tổng kết cho ra số tổng
tồn. Phải luôn đảm bảo độ chính xác và tính trung thực trong việc kiểm hàng.
6. Xuất Bán: Thường xuyên có mặt tại khu vực trưng bày để giúp khách hàng lựa chọn sản
phẩm. Theo dõi tốc độ tiêu thụ của mỗi mã hàng và báo cáo chi tiết số lượng hàng cách 2 ngày/
lần.
7. Xuất Trả: Căn cứ vào mức độ tiêu thụ và ý kiến khách hàng cũng như thời gian tồn hàng ,
nhân viên bán hàng sẽ lên bảng kê xuất trả hàng về kho đối với những sản phẩm không còn phù
hợp ( tứ sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc, dơ, không còn được ưa chuộng, bán chậm……). Sau đó
nhân viên sẽ làm việc trực tiếp với cửa hàng trưởng về bảng kê xuất trả và báo cáo về công ty.
Mỗi lô hàng xuất trả sẽ được quản lý kênh và bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra lại trước khi nhập kho,
khi đó các lỗi hỏng hóc quá nặng (không thể sửa) nếu do bảo quản không cẩn thẩn thì nhân viên
sẽ bị trừ vào tiền trách nhiệm vào mỗi tháng. Thời gian xuất trả không được quá 2 lần/ tháng.
8. Bảo Quản Hàng Hoá: Các nhân viên có nhiệm vụ luôn chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ
sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách. Báo cáo ngay với
cửa h...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BÁNH
KẸO HẢI HÀ;
Thông tin chung:
Vị trí công
việc:.........................................................................................................................................
...
Thời gian làm
việc:......................................................................................................................................
Bộ
phận:.......................................................................................................................................
...............
Quản trực
tiếp:.........................................................................................................................................
II/ Mục đích công việc
Thực hiện công việc bán hàng tại công ty bánh kẹo HẢI HÀ
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận phải đầy đủ: mã, loại, quy cách...
2. Thuộc tất cả các mã hàng đang bán (cũ lẫn mới).
3. Nắm tốt các kỷ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, from sản phẩm, kiểu dáng,
tính năng, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
4. Nhập hàng: Căn cứ vào lượng hàng tồn và tốc độ tiêu thụ của từng mã hàng, nhân viên sẽ
lên bảng kê đặt hàng, sau đó chuyển cho cửa hàng trưởng xem và báo về công ty để đặït hàng.
Phải luôn chủ động trong việc đặt hàng và đảm bảo mỗi tuần nhập ít nhất là 1 lần.
5. Kiểm hàng tồn: Đếm số lượng theo mã, mod tại từng bộ phận tổng kết cho ra số tổng
tồn. Phải luôn đảm bảo độ chính xác và tính trung thực trong việc kiểm hàng.
6. Xuất Bán: Thường xuyên mặt tại khu vực trưng bày để giúp khách hàng lựa chọn sản
phẩm. Theo dõi tốc độ tiêu thụ của mỗi mã hàng báo cáo chi tiết số lượng hàng cách 2 ngày/
lần.
7. Xuất Trả: Căn cứ vào mức độ tiêu thụ ý kiến khách hàng cũng như thời gian tồn hàng ,
nhân viên bán hàng sẽ lên bảng kê xuất trả hàng về kho đối với những sản phẩm không còn phù
hợp ( tứ sản phẩm b lỗi, hỏng hóc, dơ, không còn được ưa chuộng, bán chậm……). Sau đó
nhân viên slàm việc trực tiếp với cửa hàng trưởng về bảng kê xuất trả báo cáo về công ty.
Mỗi lô hàng xuất trả sẽ được quản lý kênh và bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra lại trước khi nhập kho,
khi đó các lỗi hỏng hóc quá nặng (không thể sửa) nếu do bảo quản không cẩn thẩn thì nhân viên
sẽ bị trừ vào tiền trách nhiệm vào mỗi tháng. Thời gian xuất trả không được quá 2 lần/ tháng.
8. Bảo Quản Hàng Hoá: Các nhân viên nhiệm vụ luôn chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ
sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách. Báo cáo ngay với
cửa hàng trưởng khi phát hiện ra các hiện tượng mất mát, cố ý phá hoại sản phẩm.
9. Khi phát hiện trường hợp hàng hoá không đảm bảo chất lượng thì phải xếp lại (lập danh sách
báo cáo tổng số lượng của từng loại và lý do xuất trả) và xuất trả về kho công ty.
mô tả công việc nhân viên bán hàng ở công ty Hải Hà - Trang 2
mô tả công việc nhân viên bán hàng ở công ty Hải Hà - Người đăng: gacon-dhqt5a4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mô tả công việc nhân viên bán hàng ở công ty Hải Hà 9 10 546