Ktl-icon-tai-lieu

Một số nội dung trong quản trị xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi Phạm Nô
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1.

Vậy xuất khẩu là việc bán hàng hoá (hàng hoá có thể là hữu hình hoặc vô

hình) cho một nước khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm đồng tiền thanh toán. Tiền tệ có thể
là tiền của một trong hai nước hoặc là tiền của một nước thứ ba (đồng tiền dùng thanh
toán quốc tế).

Câu 2.

Nhập khẩu, trong lý luận thương mại quốc tế, là việc quốc gia này

mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản
xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. Tuy nhiên,
theo cách thức biên soạn cán cân thanh toán quốc tế của IMF, chỉ có việc mua các hàng
hóa hữu hình mới được coi là nhập khẩu và đưa vào mục cán cân thương mại.

Câu 3.

Tạm nhập tái xuất được quy định trong Quy chế này là việc thương nhân

Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu
hàng hoá vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

Câu 4.

Ngược lại với điều trên là tạm xuất tái nhập. Nghĩa là xuất khẩu ra khỏi

1 nước vì 1 mục đích gì đó (như trường hợp như hàng triển lãm, hoặc trưng bày trong
bảo tàng ở nước ngoài 1 thời gian do thỏa thận về hợp tác văn hóa, v.v...). Sau khi thời
gian quy định cho mục đích đó kết thúc, hàng hóa đó phải được nhập trở về nước ban
đầu, chứ không được để lại tiêu thụ trong nước đã nhập khẩu nó.

Câu 5.

Chuyển khẩu được quy định trong Quy chế này là việc thương nhân Việt

Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác mà không làm thủ tục nhập
khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Cau 6:
Khái niệm xuất nhập khẩu:
XNK là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Nó không phải là
hành vi buôn bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp có tổ
chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hoá

phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân
dân. XNK là hoạt động dễ đem lại hiệu quả đột biến nhưng có thể gây thiệt hại lớn vì nó
phải đối đầu với một hệ thống kinh tế khác từ bên ngoài mà các chủ thể trong nước tham
gia XNK không dễ dàng khống chế được.

Câu 7 và 8 :

Khi nói đến chiến lược, người ta hay liên hệ đến sứ mệnh, tầm nhìn
của doanh nghiệp. Thực ra không phải như vậy. Sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp
mặc dù luôn được đưa vào như một phần của chiến lược nhưng nó không đưa ra một định
hướng rõ ràng cho hoạt động của doanh nghiệp.
Chiến lược là việc tạo dựng một vị thế duy nhất và có giá trị nhờ việc triển khai...
Câu 1. Vậy xuất khẩu là việc bán hàng hoá (hàng hoá có thể là hữu hình hoặc vô
hình) cho một nước khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm đồng tiền thanh toán. Tiền tệ có thể
là tiền của một trong hai nước hoặc là tiền của một nước thứ ba (đồng tiền dùng thanh
toán quốc tế).
Câu 2. Nhập khẩu, trong lý luận thương mại quốc tế, là việc quốc gia này
mua hàng hóadịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản
xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. Tuy nhiên,
theo cách thức biên soạn cán cân thanh toán quốc tế của IMF, chỉ có việc mua các hàng
hóa hữu hình mới được coi là nhập khẩu và đưa vào mục cán cân thương mại.
Câu 3. Tạm nhập tái xuất được quy định trong Quy chế này là việc thương nhân
Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu
hàng hoá vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.
Câu 4. Ngược lại với điều trên là tạm xuất tái nhập. Nghĩa là xuất khẩu ra khỏi
1 nước vì 1 mục đích gì đó (như trường hợp như hàng triển lãm, hoặc trưng bày trong
bảo tàng ở nước ngoài 1 thời gian do thỏa thận về hợp tác văn hóa, v.v...). Sau khi thời
gian quy định cho mục đích đó kết thúc, hàng hóa đó phải được nhập trở về nước ban
đầu, chứ không được để lại tiêu thụ trong nước đã nhập khẩu nó.
Câu 5. Chuyển khẩu được quy định trong Quy chế này là việc thương nhân Việt
Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác mà không làm thủ tục nhập
khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
Cau 6:
Khái niệm xuất nhập khẩu:
XNK hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. không phải
hành vi buôn bán riêng lẻ cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp tổ
chức cả bên trong bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hoá
Một số nội dung trong quản trị xuất nhập khẩu - Trang 2
Một số nội dung trong quản trị xuất nhập khẩu - Người đăng: Phạm Nô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số nội dung trong quản trị xuất nhập khẩu 9 10 864