Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 8374 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HỌCPHẦN

THƯƠNG LƯỢNG & ĐÀM PHÁN
Giảng viên: ThS. Phan trọng An
Email: Ptantm@gmail.com

NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHẦN 1: GIAO TIẾP
PHẦN 2: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. TS. Thái Trí Dũng – Kỹ năng giao tiếp và thương lượng
trong KD, NXB Thống kê 2005
2. GS. TS Hoàng Đức Thân - Giao dịch và đàm phán kinh
doanh, NXB Thống kê 2006
3. GS. Mai Hữu Khuê - Giao tiếp và đàm phán
4. Tóm tắt giáo trình ĐPKD 2011
5. TS. Đoàn Thị Hồng Vân - Đàm phán trong KD quốc tế
6. Nic Peeling – Brilliant Negotiations - Kỹ năng đàm phán
7. Harnard Business School Press - Đàm phán hiệu quả
8. Các Webside về giao tiếp và đàm phán trên mạng Internet.

Đánh giá ĐH D Tân
1.
2.
3.
4.

Chuyên cần, thảo luận: 10%
Kiểm tra: 10%
Tiểu luận/Bài tập nhóm: 25%
Thi kết thúc học phần: 55%

Đánh giá ĐHDA
1.
2.
3.

Chuyên cần: 10%
Kiểm tra giữa kỳ/Bài tập nhóm: 30%
Thi kết thúc học phần: 60%

YÊU CẦU BÀI THUYẾT TRÌNH
1.
2.
3.
4.
5.

Kết cấu
Nội dung
Hình thức
Thuyết trình: Trình bày 15 phút
Trả lời các câu hỏi chất vấn
Các đề tài gợi ý bài tập nhóm

Các đề tài gợi ý bài tập nhóm Lớp B16QTH1
8vs/nhóm Tuần 6 trình bày
1) Giao tiếp và đàm phán với người Mỹ
2) Những điều cần lưu ý khi đàm phán với người Nhật
3) Giao tiếp phi ngôn ngữ trong đàm phán
4) Các phong cách đàm phán
5) Những sai lầm thường mắc phải trong đàm phán
6) Ứng xử với một số kiểu người trong giao dịch ĐP
7) Những điều cần lưu ý khi đàm phán với người Trung Quốc
8) Đàm phán giá
9) Nội dung của giao dịch mua bán hàng hóa
10) Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh
11) Đàm phán xuất khẩu đồ gỗ đối tác Mỹ
12) Đàm phán xuất khẩu cà phê với đối tác …
13 Văn hóa trong đàm phán kinh doanh

1) Giao tiếp và đàm phán với người Mỹ
2) Những điều cần lưu ý khi đàm phán với người Nhật
3) Giao tiếp phi ngôn ngữ trong đàm phán
4) Kỹ năng thuyết trình
5) Văn hóa trong đàm phán kinh doanh
6) Các phong cách đàm phán
7) Những sai lầm thường mắc phải trong đàm phán
8) Tổ chức đàm phán kinh doanh
9) Ứng xử với một số kiểu người trong giao dịch ĐP
10) Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh
11) Những điều cần lưu ý khi đàm phán với người Trung Quốc
12) Chuẩn bị trong đàm phán
13) Đàm phán giá
14) Cơ sở pháp lý của giao dịch đàm phán
15) Nội dung của giao dịch thương mại
16) Đàm phán xuất khẩu tôm với đối tác Nhật/Mỹ
17) Giao tiếp trong môi trường công ty.

Các đề tài gợi ý bài tập nhóm Lớp B16QTH2
1) Giao tiếp và đàm phán với người Mỹ
2) Những điều cần lưu ý khi đàm phán với người Nhật
3) Giao tiếp phi ngôn ngữ trong đàm phán
4...
HỌCPHẦN
HỌCPHẦN
THƯƠNG LƯỢNG & ĐÀM PHÁN
THƯƠNG LƯỢNG & ĐÀM PHÁN
Giảng viên: ThS. Phan trọng An
Giảng viên: ThS. Phan trọng An
Email:
Email:
Ptantm@gmail.com
Ptantm@gmail.com
Nghệ thuật đàm phán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán 9 10 923