Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán

Được đăng lên bởi ghost26
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 11275 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN
NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng
vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà quản trị giỏi đương nhiên phải là một
nhà đàm phán giỏi, nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn
giản. Muốn trở thành nhà đàm phán giỏi đòi hỏi phải có kiến thức, có kinh
nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng.
Trong điều kiện hội nhập, thị trường ngày càng mở rộng, cạnh tranh ngày
càng gay gắt, muốn chiến thắng được trên thương trường lại càng cần có
những nhà đàm phán giỏi.
Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo các nhà quản trị luôn có môn học
“Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh”. Môn học cung cấp những kiến
thức cần thiết để giúp các bạn phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà đàm
phán giỏi.
2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC
Với mục đích phục vụ cho các học viên, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ,
các nhà quản trị, các nhân viên, các nhà đàm phán hiện tại và trong tương
lai, môn học “Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh “cung cấp những kiến
thức cần thiết để sau khi học xong môn học này, các bạn có thể hiểu sâu sắc
hơn và vận dụng tốt hơn những vấn đề sau:
♣ Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán trong kinh doanh.
♣ Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh.
♣ Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau.
♣ Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Trong cuộc sống hằng ngày có vô số các cuộc đàm phán, có những cuộc
đàm phán trong đó yêu cầu đặt ra không cao và không cần lập kế hoạch
trước cho quá trình và kết quả đàm phán, ví dụ như: các cuộc đàm phán,
trong gia đình, giữa những người bạn bè thân thích, trong cuộc sống đời
thường… Ngược lại, các cuộc đàm phán trong kinh doanh, yêu cầu cần đạt
được rất cao, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thông tin, về năng lực cho
đội ngũ cán bộ đàm phán, phải lập kế hoạch, xác định mục tiêu, xây dựng
chiến lược đàm phán… Trong môn học này chúng ta chỉ tập trung nghiên
cứu dạng đàm phán thứ hai đàm phán trong kinh doanh.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để nghiên cứu môn học này, có rất nhiều tài liệu tham khảo. Nhưng để giúp
các bạn đầu tư thời gian cho môn học một cách tập trung và hiệu quả, xin
giới thiệu một số tài liệu tham khảo chính:
♣ Đoàn Thị Hồng Vân
♣ Đàm phán trong kinh doanh quốc tế.
♣ Nhà xuất bản Thống kê 2001/2004
♣ Ghauri, P.N Usunier, J.C (1996)
♣ International Business Negotiations.
♣ Fisher.R, Ury, W. (1991)
♣ Getting to Yes.
5. KẾT CẤU MÔN HỌC
Môn học được...
NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN
NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng
vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà quản trị giỏi đương nhiên phải là một
nhà đàm phán giỏi, nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn
giản. Muốn trở thành nhà đàm phán giỏi đòi hỏi phải có kiến thức, có kinh
nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng.
Trong điều kiện hội nhập, thị trường ngày càng mở rộng, cạnh tranh ngày
càng gay gắt, muốn chiến thắng được trên thương trường lại càng cần có
những nhà đàm phán giỏi.
Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo các nhà quản trị luôn có môn học
“Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh”. Môn học cung cấp những kiến
thức cần thiết để giúp các bạn phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà đàm
phán giỏi.
2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC
Với mục đích phục vụ cho các học viên, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ,
các nhà quản trị, các nhân viên, các nhà đàm phán hiện tại và trong tương
lai, môn học “Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh “cung cấp những kiến
thức cần thiết để sau khi học xong môn học này, các bạn có thể hiểu sâu sắc
hơn và vận dụng tốt hơn những vấn đề sau:
Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán trong kinh doanh.
Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh.
Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau.
Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Trong cuộc sống hằng ngày có vô số các cuộc đàm phán, có những cuộc
đàm phán trong đó yêu cầu đặt ra không cao và không cần lập kế hoạch
trước cho quá trình và kết quả đàm phán, ví dụ như: các cuộc đàm phán,
trong gia đình, giữa những người bạn bè thân thích, trong cuộc sống đời
thường… Ngược lại, các cuộc đàm phán trong kinh doanh, yêu cầu cần đạt
được rất cao, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thông tin, về năng lực cho
đội ngũ cán bộ đàm phán, phải lập kế hoạch, xác định mục tiêu, xây dựng
chiến lược đàm phán… Trong môn học này chúng ta chỉ tập trung nghiên
cứu dạng đàm phán thứ hai đàm phán trong kinh doanh.
Nghệ thuật đàm phán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán - Người đăng: ghost26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán 9 10 516