Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán 2

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 10960 lần   |   Lượt tải: 43 lần
PHẦN 2

ĐÀM PHÁN KINH DOANH

Ths. Phan Trọng An
Ptantm@gmail.com

NỘI DUNG PHẦN 2
1. Khái quát chung về đàm phán trong kinh doanh
2. Chiến lược, kỹ thuật và chiến thuật đàm phán
3. Tiến trình đàm phán kinh doanh
4. Nghệ thuật đột phá thế găng trong đàm phán
5. Sự thành công của đàm phán và hiệu lực của
người đàm phán.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀM PHÁN
I. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH
1. Khái niệm
- Đàm phán là hành vi và quá trình mà trong đó hai
hay nhiều bên tiến hành trao đổi, thảo luận về các
mối quan tâm chung và những điểm còn bất
đồng, để đi đến một thỏa thuận thống nhất
- Đàm phán kinh doanh là bàn bạc, thỏa thuận
giữa hai hay nhiều bên để cùng nhau nhất trí
hay thỏa hiệp để giải quyết những vấn đề về
kinh doanh có liên quan đến các bên.

Đàm phán để làm gì?
Những cuộc ĐP mà bạn thường tham gia:
- Trong công việc hàng ngày?
- Trong cuộc sống hàng ngày?
Kết quả như thế nào?

Kết quả của cuộc đàm phán
- Thắng - Thua/Thua - Thắng
- Thắng - Thắng
- Không kết quả
- Thua - Thua
Làm thế nào để có kết quả Thắng - Thắng?

2. Các yếu tố trong khái niệm đàm phán
- Sự tác động lẫn nhau giữa những người
đàm phán thường dưới hình thức mặt đối mặt
- Sự bất đồng:
+ Lợi ích
+ Mục đích hay mục tiêu
+ Sự việc (và cách giải thích/quan điểm)
+ Phương pháp
+ Qui chế
+…

II. CÁC YẾU TỐ VÀ SÁCH LƯỢC ĐPKD
1. Các yếu tố của đàm phán kinh doanh
- Bối cảnh: Gồm tình hình tài chính của đối tác, vấn
đề ưu tiên, giá cả/chi phí, nhu cầu thực sự và sức ép
từ bên ngoài
Sách lược chung là: Giấu kín bối cảnh của mình,
thăm dò bối cảnh của đối tác
+ Triển khai thăm dò đối tác sớm
+ Bí mật điều tra
+ Tìm đối tượng để thu thập thông tin
+ Quan sát biểu hiện, hành động nhượng bộ của đối
tác.

- Thời gian: Đàm phán là một quá trình, có khởi
điểm và kết điểm (điểm chết). Cần giấu điểm
chết của mình
+ Phải kiên nhẫn và chịu đựng sức ép của đối
tác
+ Kiềm chế, bình tĩnh và biết chớp lấy thời cơ
+ Quyết không cho đối phương biết điểm chết
của mình
+ Quan sát thái độ của đối tác
+ Biết trước có lợi thì mới hành động quyết
định.

- Quyền lực: Quyền lực liên quan đến khả năng
của một cá nhân ảnh hưởng đến các quyết định. Ai
cũng có quyền lực song việc sử dụng nó tùy thuộc
vào khả năng của mỗi người
+ Quyền lực tiềm tàng. Ví dụ: “Không bán chịu”
+ Quyền lực hợp pháp. Ví dụ: bảng giá, công văn,
…
+ Quyền lực mạo hiểm
+ Quyền lực hứa hẹn
+ Quyền lực chuyên môn.

2. Sách lược đàm phán kinh doanh
- Tạo ra cạnh tranh
- Từng bước tiến tới
- Gây áp lực
- Giả câm giả điếc. Ví dụ: sau khi đối tác h...
PHẦN 2
ĐÀM PHÁN KINH DOANH
Ths. Phan Trọng An
Ptantm@gmail.com
Nghệ thuật đàm phán 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán 2 - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán 2 9 10 385