Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán 3

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 5926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN

1

Tiến trình đàm phán gồm các giai đoạn

Giai đoạn
chuẩn bị
đàm phán

Giai đoạn
tiếp xúc

Giai đoạn
đàm phán

Giai đoạn
kết thúc

2

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN
- Vị trí của giai đoạn chuẩn bị trong đàm phán
- Nội dung chuẩn bị
- Bố trí nhân sự cho đàm phán.

3

1. Vị trí của giai đoạn chuẩn bị
- Sự chuẩn bị là một trong những nhân tố then chốt
cho sự thành công của đàm phán
- Một sự chuẩn bị chu đáo giúp:
+ Tập hợp các dữ liệu, các thông tin
+ Chẩn đoán tốt giúp cho việc xây dựng chiến lược
+ Tạo cho người đàm phán sự tự tin, có khả năng
phản ứng lại khi đối mặt với những bất ngờ và phức
tạp.

4

2. Nội dung chuẩn bị
Những vấn đề cốt yếu trong chuẩn bị bao gồm:
- Phân tích mặt mạnh, điểm yếu của các bên tham gia
ĐP
- Thông tin về những:
+ Chiến lược (mục tiêu, giải pháp thay thế)
+ Các nhu cầu ngắn và dài hạn
+ Các vấn đề thỏa thuận và bất đồng
+ Các chiến thuật
+ Biện luận (lý lẽ)
+ Vị thế
+ Khía cạnh văn hóa.

5

Thông tin trong ĐP mua bán hàng hóa
- Thông tin về hàng hoá:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ những mặt hàng dự định
kinh doanh: Tên gọi, đơn vị tính số lượng, trọng
lượng, chất lượng, bao gói, công dụng, cách thức phân
loại,…
+ Xuất sứ của hàng hóa
+ Tình hình sản xuất các mặt hàng đó: Thời vụ, khả
năng về nguyên liệu, công nghệ sản xuất, tay nghề
công nhân,…
+ Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm
+ Giá cả của các công ty cạnh tranh (giá thị trường).

6

- Thông tin về thị trường (ĐPKD quốc tế)
+ Thông tin đại cương về đất nước, con người, tình
hình về chính trị, xã hội của nước đối tác
+ Những thông tin kinh tế cơ bản: Đồng tiền trong
nước, tỷ giá hối đoái và tính ổn định của chúng,
tình hình nợ nần, dự trữ ngoại tệ, các chỉ số về bán
buôn, bán lẻ, tập quán tiêu dùng, dung lượng thị
trường
+ Cơ sở hạ tầng
+ Chính sách ngoại thương: Nước đó có là thành
viên của WTO, AFTA,…không? Hàng rào thuế
quan,…
+ Hệ thống ngân hàng, tín dụng, điều kiện vận tải
hàng hoá,…
7

- Tìm hiểu đối tác:
+ Tìm hiểu thực lực của đối tác: Lịch sử công ty, uy
tín, tình hình tài chính, sản lượng, chất lượng sản
phẩm, định hướng phát triển trong tương lai,…
+ Tìm hiểu nhu cầu và ý định của đối tác
+ Tìm hiểu về lực lượng đàm phán của đối tác
+ Ngoài ra còn phải nắm vững thông tin về công ty
mình.

8

Bốn giai đoạn chuẩn bị
(1) Giai đoạn chẩn đoán (đi đâu?)
Giai đoạn này phải suy nghĩ những dữ liệu giúp hiểu biết
về điểm xuất phát và hậu trường của nó, gồm:
- Thu gọn đối tượng (thực tế hay che giấu) tranh luận;
chia nhỏ đối tượng. Đó là câu trả lờ...
1
TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN
Nghệ thuật đàm phán 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán 3 - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán 3 9 10 910