Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán - KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 6001 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN
KINH DOANH QUỐC TẾ

1

Nội dung của chương 4
- Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương
- Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương
- Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ
- Đàm phán dự án.

2

I. Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương
1. Giai đoạn chuẩn bị đàm phán
2. Giai đoạn tiếp xúc
3. Giai đoạn đàm phán
4. Giai đoạn hậu đàm phán

3

1. Giai đoạn chuẩn bị đàm phán
Chuẩn bị chung cho một cuộc đàm phán hợp
đồng ngoại thương (với đối tác nước ngooài)
+ Ngôn ngữ, văn hóa của đối tác
+ Thông tin: Đối tác, đối tượng, thị trường
+ Năng lực của người đàm phán
+ Thời gian và địa điểm đàm phán.
4

Ngôn ngữ
Trong đàm phán hợp đồng ngoại thương, sự bất
đồng ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất. Để khắc phục
khó khăn này người cán bộ đàm phán phải nắm
chắc và sử dụng thành thạo các ngoại ngữ
Ngoại ngữ thông dụng nhất là tiếng Anh - ngôn ngữ
thương mại của toàn cầu. Ngoài ra còn phải học
thêm các ngoại ngữ khác: Pháp, Hoa, Nhật, Đức,…

5

-

Một số kinh nghiệm giúp sử dụng phiên dịch tốt
Nói sơ qua trước chủ đề với người phiên dịch (các
cuộc đàm phán phức tạp nên diễn tập vài lần trước
khi đàm phán)
Nói rõ và chậm
Tránh dùng những từ ngữ ít thông dụng, tiếng
nóng, tiếng địa phương,…
Giải thích ý chính theo 2-3 cách khác nhau
Nói ngắn, không nói lâu hơn 1-2 phút
Trong quá trình nói cho phép phiên dịch ghi chú
giữa điều đang nói.

6

Một số kinh nghiệm giúp sử dụng phiên dịch tốt
- Không ngắt lời phiên dịch vì làm như vậy sẽ gây ra
hiểu lầm
- Tránh dùng câu dài, phủ định hai lần
- Cố gắng diễn đạt và dùng dáng điệu để hỗ trợ cho
lời nói
- Khi nói nên nhìn vào đối tác, chứ không nhìn vào
phiên dịch
- Trong khi đàm phán nên viết ra các điểm chính cần
thảo luận.

7

+ Sau khi đàm phán, xác nhận bằng văn bản các
điều đã được đồng ý
+ Đừng nghĩ phiên dịch có thể làm việc hơn 2 giờ mà
không cần nghỉ ngơi
+ Nếu cuộc đàm phán kéo dài suốt ngày, nên dùng 2
phiên dịch thay đổi cho nhau
+ Hay biết thông cảm nếu phiên dịch mắc sai lầm
+ Hãy nghe phiên dịch báo cáo sau mỗi phiên họp.

8

Thông tin
- Thông tin về hàng hoá:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ những mặt hàng dự định
kinh doanh: Tên gọi, chất lượng, bao gói, công
dụng, cách thức phân loại,…
+ Tình hình sản xuất các mặt hàng đó: Thời vụ, khả
năng về nguyên liệu, công nghệ sản xuất, tay nghề
công nhân,…
+ Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm
+ Giá cả của các công ty cạnh tranh (giá thị trường)
+ Tỷ suất ngoại tệ của các mặt hàng.

9

- Thông tin về thị trường:
+ Thông tin đại cương về đất nước, con người, tì...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán - KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán - KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ 9 10 422