Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật đàm phán - NGHỆ THUẬT ĐỘT PHÁ THẾ GĂNG TRONG ĐÀM PHÁN

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 21732 lần   |   Lượt tải: 127 lần
NGHỆ THUẬT ĐỘT PHÁ
THẾ GĂNG TRONG ĐÀM PHÁN
Nội dung
. Thế găng và nguyên nhân hình thành thế găng
. Nghệ thuật phá thế găng (giải quyết bế tắc trong ĐP).

1

THẾ GĂNG LÀ GÌ?
Đàm phán đi vào thế găng là tình huống khi hai bên
cảm thấy không thể nhượng bộ thêm được nữa, đàm
phán đi vào bế tắc và có nguy cơ tan vỡ.
- Thế găng hình thành do lập trường và quan điểm
của hai bên về một vấn đề nào đó còn khoảng cách
và không bên nào chịu lùi thêm một bước
- Thế găng thường xảy ra ở giai đoạn nào?

2

I. NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH THẾ GĂNG
1. Tranh chấp lập trường
- Hai bên chỉ cố bảo vệ lập trường của mình, không
chú ý đến điều hòa lợi ích của nhau, vì thế không đạt
được thỏa thuận
- Đối phương càng ngoan cố, bạn lại càng giữ chặt lập
trường của mình không thay đổi
- Lợi ích đích thực của hai bên bị che lấp, vì sĩ diện
không những không khoan nhượng mà còn cố tình
bắt ép đối thương thay đổi lập trường
- Trong đàm phán, tranh chấp mang tính lập trường
là sai lầm thường gặp nhất của người đàm phán, và
thế găng do đó mà cũng thường thấy nhất.
3

2. Một bên dùng thế mạnh ép bên kia
- Một bên cậy vào thế mạnh để bắt ép bên kia chấp
nhận những điều khoản vô lý
- Ép buộc trái với nguyên tắc “bình đẳng trong đàm
phán”, ngược với tư tưởng “thành công của đàm
phán là cuối cùng tạo nên hai kẻ thắng”
- Càng bị ép người ta càng không chịu nhượng bộ và
thế găng sẽ hình thành.

4

3. Do không hiểu nhau
- Một bên diễn đạt tin tức không rõ ràng, dùng
nhiều biệt ngữ, cung cấp thông tin quá nén chặt,
không có những lời giải thích bổ sung
- Do một bên giải mã sai nội dung tin tức của bên
kia cung cấp. Do trình độ, nghề nghiệp, ngôn ngữ,
do thành kiến,…
- Do sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa
- Khi tin tức mất tính chân thực
- Do người ta không biết lắng nghe hoặc không
chú ý lắng nghe nhau.

5

4. Do tố chất, năng lực của người đàm phán
Tất cả những nguyên nhân phân tích ở trên suy
cho cùng thì cũng xuất phát từ tố chất kém cỏi của
người đàm phán
- Những nét tính cách như: sợ gánh trách nhiệm,
tự ái vặt, bảo thủ thích biểu hiện mình, nóng nảy,
…thường ảnh hưởng xấu đến sự thông suốt của
đàm phán
- Những người tham gia đàm phán mà không có
khả năng diễn đạt, thiếu những kiến thức về lĩnh
vực đàm phán, thiếu kinh nghiệm trong đàm phán,
cũng là nguyên nhân dẫn đến thế găng.

6

5. Khoảng cách giữa lợi ích mà hai bên đề ra quá
lớn
Lợi ích của các bên chênh lệch nhau quá lớn, mỗi
bên không thể tiến thêm bước nữa để đi đến thỏa
thuận, cuộc đàm phán đành phải gác lại
Thế găng do nguyên nhâ...
1
NGHỆ THUẬT ĐỘT PHÁ
THẾ GĂNG TRONG ĐÀM PHÁN
Nội dung
. Thế găng và nguyên nhân hình thành thế găng
. Nghệ thuật phá thế găng (giải quyết bế tắc trong ĐP).
Nghệ thuật đàm phán - NGHỆ THUẬT ĐỘT PHÁ THẾ GĂNG TRONG ĐÀM PHÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật đàm phán - NGHỆ THUẬT ĐỘT PHÁ THẾ GĂNG TRONG ĐÀM PHÁN - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghệ thuật đàm phán - NGHỆ THUẬT ĐỘT PHÁ THẾ GĂNG TRONG ĐÀM PHÁN 9 10 438