Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu Marketing Nhu cầu giày thể thao đối với sinh viên

Được đăng lên bởi peter-dinh265
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA: Quản Trị Kinh Doanh
------------ ------------

MÔN: Nghiên cứu Marketing

BÁO CÁO
Một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày thể
thao của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2014
Danh sách nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tống Thanh Trúc Quyên
7120
Nguyễn Nữ Thanh Nguyệt
71280292
Trương Thị Ngọc Hạnh
71280169
Nguyễn Thị Hoài Thảo
71280385
Lê Hoài Trinh
71280457
Trần Thị Linh
71280230
Phạm Thúy Nhi
71280310
Bài nghiên cứu này được thực hiện cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giày
thể thao.

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT
1.

HỌ VÀ TÊN
Tống Thanh

MSSV
7120

Trúc

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

TỶ LỆ HOÀN

+ Làm bảng câu hỏi

THÀNH
100%

KÝ TÊN

+Tổng hợp và chỉnh sửa

Quyên( nhóm
2.

trưởng)
Phạm Thúy Nhi 71280310

+ Phần (V): Kết luận và

100%

kiến nghị
3.

Nguyễn Thị

71280385

Hoài Thảo

4.

Trương Thị

+ Khảo sát
+ Tóm tắt nội dung cơ bản

100%

của bài báo cáo
+Phần (I): giới thiệu
71280169

Ngọc Hạnh

+Khảo sát
+ Phần mục lục
+Phần (II): phương pháp

100%

nghiên cứu
5.

Trần Thị Linh

71280230

+ Khảo sát
+ Phần phụ lục
+ Phần (IV): Các hạn chế

100%

khi thực hiện nghiên cứu
6.

Lê Hoài Trinh

71280457

+ Khảo sát
+ Phần (III): Kết quả

100%

nghiên cứu
7.

Nguyễn Nữ
Thanh Nguyệt

71280292

+ Khảo sát
+ Phần (III): Kết quả

100%

nghiên cứu
+ Khảo sát

TÓM TẮT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN BÁO CÁO
Chúng tôi đã tiến hành cuộc nghiên cứu này tại thành phố Hồ Chí Minh; kích thước
mẫu là 110 sinh viên; đối tượng là sinh viên có sử dụng giày thể thao.

Kết quả nghiên cứu đem lại một số ý nghĩa thực tiễn cho các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh giày thể thao , quảng cáo và nghiên cứu thị trường, cụ thể:
Kết quả nghiên cứu góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm giày
thể thao hiểu biết hơn nữa về các yếu tố chính tác động đến hành vi tiêu dùng của khách
hàng là sinh viên đối với giày thể thao như: văn hóa xã hội, cá nhân, tâm lý,… trong quyết
định mua hàng. Điều này sẽ góp một phần tạo cơ sở cho việc hoạch định các chương trình
xây dựng, quảng bá thương hiệu, đặc biệt là định vị thương hiệu trên thị trường có hiệu quả
hơn để làm tăng khả năng cạnh tranh thương hiệu, xây dựng các chiến lược tiếp thị dài hạn,
ngắn hạn, các chương trình thu hút khách hàng và thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng.
Kết quả nghiên cứu giúp cho các doanh nghiệp quảng cáo và nghiên cứu thị trường
nắm bắt được vai trò của các yếu tố trên. Từ đó các doanh nghiệp ...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA: Quản Trị Kinh Doanh
------------ ------------
MÔN: Nghiên cứu Marketing
BÁO CÁO
Một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày thể
thao của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2014
Danh sách nhóm
1. Tống Thanh Trúc Quyên 7120
2. Nguyễn Nữ Thanh Nguyệt 71280292
3. Trương Thị Ngọc Hạnh 71280169
4. Nguyễn Thị Hoài Thảo 71280385
5. Lê Hoài Trinh 71280457
6. Trần Thị Linh 71280230
7. Phạm Thúy Nhi 71280310
Bài nghiên cứu này được thực hiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giày
thể thao.
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Nghiên cứu Marketing Nhu cầu giày thể thao đối với sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu Marketing Nhu cầu giày thể thao đối với sinh viên - Người đăng: peter-dinh265
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Nghiên cứu Marketing Nhu cầu giày thể thao đối với sinh viên 9 10 328