Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người tiêu dùng

Được đăng lên bởi jaynnn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3168 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG II:
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG &
PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 Nghiên cứu thị trường
 Phân khúc thị trường
 Phân tích hành vi người tiêu dùng

KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG
Thị trường đơn giản
 Nơi mà người mua và người bán gặp
nhau để trao đổi sản phẩm và dịch vụ
 Bao gồm người mua, người bán và
phương tiện mua bán.
Thị trường hiện đại
 Có ít nhất 1 nhóm khách hàng tiềm
tàng
 Có sức mua, khả năng chi trả
 Có nhu cầu chưa được thỏa mãn và
sẵn lòng chi trả
2

Phân loại thị trường
 Theo đối tượng mua bán: TLSX, chứng
khoán, tài chính
 Theo mặt hàng: tiêu dùng, điện máy, mỹ
nghệ, tiền tệ
 Theo khu vực, vị trí địa lý: thành thị,
nông thôn, trong ngoài nước
 Theo mức độ cạnh tranh: quan trọng
hơn hết

3

Phân loại theo mức độ cạnh tranh
Loại

Số người
bán

Loại sản
phẩm

Sự tham
gia của
DN mới

Thí dụ

Cạnh
tranh
hoàn toàn

Rất nhiều

Thống
nhất

Tự do

Chứng
khoán

Bán cạnh
tranh

Nhiều

Phân biệt

Tự do

Quần áo,
bánh kẹo

Bán độc
quyền

Một vài

Thống
nhất hay
phân biệt

Có hạn
chế

Thép, dầu
hỏa, ô tô

Độc
quyền
hoàn toàn

Một

Đặc biệt

Bị phong
tỏa

Điện lực,
khai khoáng

4

Thị trường mục tiêu
 Thị trường bao gồm nhiều nhóm khách
hàng khác nhau
 Chọn ra nhóm khách hàng trọng tâm, chủ
yếu mà DN đặc biệt hướng đến các nỗ
lực Marketing để thỏa mãn họ.
 Xác định chính xác thị trường mục tiêu
rất quan trọng, làm nền tảng cho hoạch
định chiến lược Marketing hỗn hợp.

5

Những căn cứ để lựa chọn
thị trường mục tiêu
Phù hợp với mục tiêu kinh
doanh và quan niệm KD của
doanh nghiệp
Phù hợp với nguồn lực, sở
trường của doanh nghiệp
Có khả năng tạo ra doanh số đủ
lớn để doanh nghiệp có lời
6

Thị phần – vấn đề gộp chung TT
Market share: chia phần thị trường hay thị phần
 lượng sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ mà
công ty chiếm lĩnh tại thị trường mục tiêu nào đó
so với các đối thủ cạnh tranh (thường tính bằng tỷ
lệ phần trăm)
Gộp chung thị trường: trường hợp khách hàng
trong TT chung có cùng nhận thức về sự hữu ích
của sản phẩm đối với nhu cầu của họ (sản phẩm ít
phân biệt)  không cần phân khúc
7

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
Vì sao cần phân khúc?
 Không “cạnh tranh tràn lan”
 Cần xác định phân khúc hấp dẫn nhất để phục
vụ tốt nhất khách hàng
Khái niệm phân khúc
 ...
CHƯƠNG II:
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG &
PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Nghiên cứu thị trường
Phân khúc thị trường
Phân tích hành vi người tiêu dùng
Nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người tiêu dùng - Người đăng: jaynnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người tiêu dùng 9 10 925