Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tình hình kinh doanh

Được đăng lên bởi ld81195
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề nghiên cứu:
Emotion coffee nhận thấy tình hình khách hàng đến cửa hàng bị giảm sút
trong thời gian gần đây => cửu hàng quyết định nghiên cứu tìm ra nguyên nhân tại
sao lại dẫn đến tình trạng này
Mục tiêu của nghiên cứu:
Tìm được rõ nguyên nhân tại sao dẫn đến tình trạng khách bị giảm sút từ đó
sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề
Nguồn dữ liệu:
Dữ iệu thứ cấp
Dữ liệu sơ cấp
Các yếu tố cần phải nghiên cứu:
Các yếu tố đến từ mỗi trường vĩ mô:
-

Kinh tế < có nhân tố nào ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng hay
không > < sử dụng dữ liệu thứ cấp >
Tình hình cung, cầu trên thị trường đồ uống < sử dụng dữ liệu thứ cấp >
Xu hướng chọn đồng uống trên thị trường hiện nay < sử dụng dữ liệu thứ
cấp >

Các yếu tố đến từ môi trường vi mô:
-

-

-

Đối thủ: thu thập thông tin về tình hình khách của các cửa hàng đối thủ,
các loại sản phẩm, địa điểm, chương trình quảng cáo, khuyến mại < sử
dụng dữ liệu thứ cấp >
Địa điểm hiện tại của cửa hàng < sử dụng dữ liệu thứ cấp > thu thập về
tình hình người qua lại trên tuyến đường đó hiện tại, trong khu vực gần
đó có cửa hàng đồ uống nào mới mở không hay có thêm trung tâm
thương mại nào mọc lên hay không
Sản phẩm và khách hàng của chính cửa hàng < sử dụng dữ liệu sơ cấp >

Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp:
Sử dụng bảng câu hỏi

-

-

-

Mục đích: điều tra những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của cửu hàng
để biết được thông tin về nhận thức ,mức độ hài lòng về sản phẩm, phục
cụ của cửa hàng cũng như những điều chưa hài lòng của khách hàng về
cửu hàng
Cách thức: điều tra bằng cách cho khách hàng sau khi dùng xong sản
phẩm tại cửa hàng trả lời bảng câu hỏi và tung bảng câu hỏi lên website
của cửa hàng , với mỗi khách hàng trả lời bảng câu hỏi tại cửa hang hay
trên web đều nhận được 1 phiếu tặng kềm 1 ly café trị giá 30k
Tiến hành điều tra thử 20 khách hàng về nội dung, cách thức trình bày,
trình tự câu hỏi. . . sau đó sẽ đưa ra bảng câu hỏi chính thức
Tiến hành điều tra khoảng 300 khách hàng trong đó 200 khách hàng trực
tiếp tại cửa hàng 100 khách hàng trên website

Cách thức nghiên cứu:
Tự nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu
10 ngày để thu thập thông tin thứ cấp
20 ngày thu thập thông tin sơ cấp
Chi phí nghiên cứu
9 triệu cho thông tin sơ cấp
5 triệu cho thông tin thứ cấp

...
Vấn đề nghiên cứu:
Emotion coffee nhận thấy tình hình khách hàng đến cửa hàng bị giảm sút
trong thời gian gần đây => cửu hàng quyết định nghiên cứu tìm ra nguyên nhân tại
sao lại dẫn đến tình trạng này
Mục tiêu của nghiên cứu:
Tìm được rõ nguyên nhân tại sao dẫn đến tình trạng khách bị giảm sút từ đó
sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề
Nguồn dữ liệu:
Dữ iệu thứ cấp
Dữ liệu sơ cấp
Các yếu tố cần phải nghiên cứu:
Các yếu tố đến từ mỗi trường vĩ mô:
- Kinh tế < có nhân tố nào ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng hay
không > < sử dụng dữ liệu thứ cấp >
- Tình hình cung, cầu trên thị trường đồ uống < sử dụng dữ liệu thứ cấp >
- Xu hướng chọn đồng uống trên thị trường hiện nay < sử dụng dữ liệu thứ
cấp >
Các yếu tố đến từ môi trường vi mô:
- Đối thủ: thu thập thông tin về tình hình khách của các cửa hàng đối thủ,
các loại sản phẩm, địa điểm, chương trình quảng cáo, khuyến mại < sử
dụng dữ liệu thứ cấp >
- Địa điểm hiện tại của cửa hàng < sử dụng dữ liệu thứ cấp > thu thập về
tình hình người qua lại trên tuyến đường đó hiện tại, trong khu vực gần
đó có cửa hàng đồ uống nào mới mở không hay có thêm trung tâm
thương mại nào mọc lên hay không
- Sản phẩm và khách hàng của chính cửa hàng < sử dụng dữ liệu sơ cấp >
Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp:
Sử dụng bảng câu hỏi
Nghiên cứu tình hình kinh doanh - Trang 2
Nghiên cứu tình hình kinh doanh - Người đăng: ld81195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghiên cứu tình hình kinh doanh 9 10 579