Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 18: Thiên tình sử của Camaralzaman, Hoàng tử đảo những đứa con của Khalédan và Công chúa Trung Quốc, nàng Baddure

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 18
THIÊN TÌNH SỬ CỦA CAMARALZAMAN, HOÀNG TỬ ĐẢO
NHỮNG ĐỨA CON CỦA KHALÉDAN VÀ CÔNG CHÚA TRUNG
QUỐC, NÀNG BADDURE
- Tâu bệ hạ, cách bờ biển Ba Tư khoảng hai chục ngày chèo thuyền, ngoài khơi có một
hòn đảo có tên là đảo Những Đứa Con Của Khalédan. Đảo này gồm có nhiều tỉnh lớn,
tất cả đều phồn vinh vì có những thành phố đông đúc thịnh vượng, làm thành một
vương quốc hùng mạnh. Ngày xưa, trị vì hòn đảo này là quốc vương Schahzaman có
bốn vợ đều là chính thất, đều là công chúa con vua và sáu chục phi tần.
Schahzaman tự cho mình là một quân vương hạnh phúc nhất trên trái đất này với sự
yên bình và thịnh vượng của triều đại ông. Chỉ có một điều làm hạnh phúc của ông
chưa trọn vẹn là đã luống tuổi mà chưa có con để nối dõi dù ông rất nhiều vợ. Ông
không biết đổ cái lỗi vô sinh đó vì đâu và trong niềm sầu muộn đó, ông coi như thật là
đại bất hạnh nếu một khi nằm xuống mà chẳng có người trong huyết thống để nối ngôi
báu. Đã rất lâu ông giấu kín nỗì niềm xé ruột dằn vặt ông. Càng đau buồn ông lại càng
cố giữ kín không để lộ ra với bất cứ ai. Cuối cùng, không thể lặng im được nữa, một
hôm ông tâm sự với tể tướng và sau khi than thân trách phận một cách cay đắng ông
hỏi tể tướng xem liệu có phương sách gì để cứu vãn được tình thế ấy không. Vị đại thần
khôn ngoan đó nói:
- Nếu điều bệ hạ hỏi nó tuỳ thuộc vào những luật lệ thông thường về sự từng trải của
con người thì Người sẽ được thoả mãn ngay thôi, nhưng xin thú thực là kinh nghiệm và
kiến thức của tôi không đủ để đáp ứng đòi hỏI của bệ hạ. Chỉ có Thượng đế mới có thể
ra tay phù trợ được thôi. Sống giữa giàu sang vàng lụa, ta thường luôn luôn quên
Người nên Người đôi khi cũng gây cho ta chuyện buồn phiền đây đó để ta phải nghĩ tới
và thừa nhận quyền lực tối cao của Người, thấy là những điều ta cầu mong chỉ còn duy
nhất trông đợi ở Người. Bệ hạ có những thần dân chuyên làm nghề phụng thờ Thượng
đế, phụng sự Người và sống khổ hạnh vì tin yêu Người. Ý kiến của tôi là bệ hạ nên góp

phần công đức và khuyến khích động viên họ cùng với bệ hạ nguyện cầu. Có thể trong
đám đông những người tu hành đó, có một người nào đó khá thuần khiết và được
Thượng đế ưu ái vì vậy lời khẩn eầu được Người chấp nhận đáp ứng được điều mong
ước của bệ hạ chăng.
Quốc vương Schahzaman đánh giá cao lời khuyên đó và hết lòng cảm ơn tể tướng của
ông. Ông sai đem nhiều của cải hiến cho các cộng đồng những người tu hành, tổ chức
một bữa tiệc lớn và nói với họ nguyện vọng của mình để họ báo c...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 18
THIÊN TÌNH SỬ CỦA CAMARALZAMAN, HOÀNG TỬ ĐẢO
NHỮNG ĐỨA CON CỦA KHALÉDAN VÀ CÔNG CHÚA TRUNG
QUỐC, NÀNG BADDURE
- u bệ hạ, cách bờ biển Ba Tư khoảng hai chục ny chèo thuyền, ngoài khơi một
hòn đảo tên đảo Những Đứa Con Của Khalédan. Đảo này gồm nhiều tỉnh lớn,
tất cả đều phồn vinh vì có những thành phố đông đúc thịnh vượng, làm thành một
vương quốc hùng mạnh. Ngày xưa, trị hòn đảo này quốc vương Schahzaman
bốn vợ đều là chính thất, đều là công chúa con vua và sáu chục phi tần.
Schahzaman tự cho mình một quân vương hạnh phúc nhất trên trái đất này với sự
yên bình và thịnh vượng ca triều đại ông. Chmột điều làm hạnh phúc của ông
chưa trọn vẹn đã luống tuổi chưa con để nối dõi ông rất nhiều vợ. Ông
không biết đổ cái lỗi sinh đó vì đâu và trong niềm sầu muộn đó, ông coi như thật
đại bất hạnh nếu một khi nằm xuống chẳng có người trong huyết thống để nối ngôi
u. Đã rất u ông giấu kín nỗì niềm ruột dằn vặt ông. ng đau bun ông lại càng
cố giữ n không để lộ ra với bất cứ ai. Cuối cùng, không thể lặng im được nữa, một
hôm ông tâm sự với ttướng và sau khi than thân trách phận một cách cay đắng ông
hỏi tể tướng xem liệu có phương sách gì để cứu vãn được tình thế ấy không. Vị đại thn
khôn ngoan đó nói:
- Nếu điều bệ hạ hỏi tu thuộc vào những luật lệ thông thường vsự từng trải của
con người t Người sẽ được thoả mãn ngay thôi, nhưng xin t thực là kinh nghiệm và
kiến thức của tôi không đủ để đáp ng đòi hỏI của bệ hạ. Chỉ Thượng đế mới thể
ra tay phù trợ được thôi. Sống giữa giàu sang vàng lụa, ta thường luôn luôn quên
Người nên Người đôi khi cũng gây cho ta chuyện buồn phiền đây đó để ta phải nghĩ tới
và thừa nhận quyền lực tối cao ca Người, thấy là những điều ta cầu mong chỉ còn duy
nhất trông đợi Người. Bhạ những thần dân chuyên làm nghề phụng thờ Thượng
đế, phụng sự Người và sống khổ hạnh vì tin yêu Người. Ý kiến của tôi là bệ hnên góp
Nghìn lẻ một đêm - Chương 18: Thiên tình sử của Camaralzaman, Hoàng tử đảo những đứa con của Khalédan và Công chúa Trung Quốc, nàng Baddure - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghìn lẻ một đêm - Chương 18: Thiên tình sử của Camaralzaman, Hoàng tử đảo những đứa con của Khalédan và Công chúa Trung Quốc, nàng Baddure - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 18: Thiên tình sử của Camaralzaman, Hoàng tử đảo những đứa con của Khalédan và Công chúa Trung Quốc, nàng Baddure 9 10 355